ຮູບພາບ

ຊົມວິວຜົ້ງສາລີ ຈາກຈອມພູຟ້າ ສູນລວມສັດທາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວຜົ້ງສາລີ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)