ຮູບພາບ

ຖໍ້າງກ່າງ ເມືອງງອຍ ອີກຫນຶ່ງຄວາມມະຫັດສະຈັນທາງທໍາມະຊາດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)