ຮູບພາບ

ຫົວຄອນໃຫຍ່ ເປັນນ້ຳຕົກອີກແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງສາຍແມ່ນ້ຳຂອງ ຕັ້ງຢູ່ຊາຍແດນລາວກຳປູເຈຍ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)