ຮູບພາບ

ທົ່ງໄຫຫິນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)