GMT+7 21/05/2018 06:11

ອາຊີບ​ຕ່ຳຫູກ​ທໍ​ໄໝ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄອບຄົວ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ໝັ້ນຄົງ

 

 

*ການຕ່ຳຫູກທໍໄໝ ແມ່ນພູມປັນຍາ  ແລະ  ສີໄມ້ລາຍມື ອັນປານີດຂອງຄົນ ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງລາວ ທີ່ໄດ້ສືບທອດ ກັນມາແຕ່ສະໄໝກ່ອນໆ ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນພຽງ ແຕ່ຕ່ຳຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ຄອບຄົວຂອງໃຜລາວ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ການຕ່ຳຫູກ ທໍໄໝ ໄດ້ກາຍເປັນອາຊີບ ຫລັກໃຫ້ແກ່ ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງມີບາງຄອບຄົວ ໄດ້ກາຍ ເປັນຄອບຄົວ ຕົວແບບ ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກ ຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ຈາກອາຊີບນີ້. ໜຶ່ງໃນນັ້ນຄອບຄົວ ນາງຈັນສະໝອນ ຢູ່ເວີນ ກະເບົາ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖືເອົາອາຊີບ ຕ່ຳຫູກທໍໄໝ ມາໄດ້ຫລາຍປີ ເຫັນວ່າຄອບຄົວມີການ ພັດທະນາດີຂຶ້ນ, ມີເງິນໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການ ດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ໂດຍສະເລ່ຍເດືອນໜຶ່ງ ມີລາຍຮັບ ເຂົ້າຄອບຄົວ ປະມານ 3 ລ້ານກີບ.  

 

ນາງ ຈັນສະໝອນ ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ລາວເຄີຍຕ່ຳຫູກທໍໄໝ, ຕ່ຳສີ້ນມາແຕ່ຕອນ ຍັງໜຸ່ມເພາະວ່າແມ່ ຂອງລາວກໍ່ແມ່ນຊ່າງ ຕ່ຳຫູກຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີ ຄວາມຊຳນິຊຳນານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວ ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກຮຽນຮູ້ອາຊີບນີ້ ແລະ ຢາກສືບທອດສີໄມ້ ລາຍມືຂອງແມ່ໃຫ້ຢູ່ ຄຽງຄູ່ກັບຄອບຄົວ ກໍ່ຄືເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ຕະຫລອດໄປ.

 

ຈາກປະສົບການ ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາ ຫລາຍປີບວກໃສ່ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂອງ ຕະຫລາດນັບ ມື້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນລາວ ຈຶ່ງຖືເອົາອາຊີບຕ່ຳຫູກ ທໍໄໝເປັນຫລັກ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດ ຄອບຄົວ ໂດຍໄດ້ຂະຫຍາຍ ກີ້ຕ່ຳອອກອີກ 3 ກີ້ ແລະ ມີພະນັກງານ 3 ຄົນ ຊ່ວຍ ໃນການຕ່ຳຫູກຕື່ມອີກ, ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະທິດ ສາມາດຕ່ຳສີ້ນໄດ້ ຫລາຍຜືນ ແລະ ຂາຍໃນລາຄາຜືນໜຶ່ງ 180.000  ກີບ ຫາ 200.000 ກີບ. ລາຍຮັບຈາກການ ຂາຍສີ້ນກໍ່ເຮັດ ໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄອບ ຄົວ ພໍຢູ່ພໍກິນ, ມີລາຍຮັບໝັ້ນຄົງ ເມື່ອທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນ.

 

ນາງ ຈັນສະໝອນ ກ່າວດ້ວຍ ຄວາມພູມໃຈວ່າ: ພາຍຫລັງໄດ້ຫັນ ປ່ຽນອາຊີບຈາກການ ເຮັດໄຮ່, ເຮັດສວນມາຕ່ຳ ຫູກ ທໍໄໝຂາຍເປັນສິນຄ້າ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວ ມີຢູ່ມີກິນ ແລະ  ພັດທະນາດີຂຶ້ນ ເທື່ອລະກ້າວ.

 

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)