GMT+7 21/05/2018 02:34

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເຂົ້າຈັບກຸມຕົວພະນັກງານພີເອັສ ທີ່ຖືກສົງໃສວ່າກຳລັງຈະທຳລາຍຂໍ້ມູນ

 

 

ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 -12 ກັນຍາ 2017 ເປັນເວລາ 2 ມື້ແລ້ວທີ່ສະມາຊິກພີເອັສນັບພັນໄປຮວມຕົວກັນປະທ້ວງທີ່ບໍລິສັດ ພີເອັສ ເພື່ອຫວັງທວງເງິນຂອງຕົນຄືນເຖິງແມ່ນວ່າ ທາງປະທານບໍລິສັດ ທ້າວ ປໍເຮີ ແລະ ນາງ ສຸນາລີ ໄດ້ອອກມາເຈລະຈາກັບສະມາຊິກແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ສະຫຼຸບໄດ້ເທື່ອໃດຕອນນີ້ ແລະ ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ເຂົາຈັບກຸມຕົວພະນັກງານ ພີເອັສ ທີ່ຖືກສົງໃສວ່າກຳລັງກຽມຈະທຳລາຍຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ທີ່ສຳຄັນຂອງທາງບໍລິສັດ ໄປກັງຂັງໄວ້ເພື່ອເຮັດການສອບສວນ

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຄລິບສຽງຫຼຸດ ຈາກແຫລ່ງຂ່າວ “ເຟສບຸກ ກຸ່ມທວງເງິນຄືນຈາກ PS” ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄລິບສຽງທີ່ທ້າວ ປໍເຮີ້ ກ່າວເຖິງປະທານປະທານວ່າ ຕອນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອບປຸ໋ຍສອງກ່ອງໃຫ້ປະທານປະເທດ ຕອນນີ້ສິໄປຂໍປຸ໋ຍສອງກ່ອງຄືນ” ຄຳເວົ້ານີ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຟັງແລ້ວອາດຈະບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍແຕ່ມັນເໝືອນກັບຄຳເວົ້າທີ່ມີຫຍັງແອບແຝງຢູ່ທາງໃນ

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີພະນັກງານເບີ 1 ຂອງບໍລິສັດພີເອັສ ອອກມາເປັນການນຳໃນການປະທ້ວງ ແຊໝົດເປືອກແບບລ້ວງເຄື່ອງໃນໃສ້ພຸງອອກມາເວົ້າຈົນໝົດກ້ຽງ

ເລື່ອງນີ້ຄົງຈະຍອມກັນຍາກຫາກທັງສອງຝ່າຍຍັງບໍ່ສາມາດຫາຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ໜ້າພໍໃຈໄດ້ ກຸ່ມສະມາຊິກທີ່ມາຊຸມນຸມຍັງຄົງປັກຫຼັກທີ່ບໍລິສັດພີເອັສຕໍ່ໄປ “ຖ້າບໍ່ໄດ້ເງິນຄືນບໍ່ຍອມ” ເລື່ອງນີ້ຄົງບໍ່ຈົບກັນງ່າຍໆ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງພາກລັດຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການໄກ່ເກ່ຍໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວໂພສ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)