GMT+7 21/05/2018 06:17

ການຄ້ານະຄອນຫລວງ ປະກາດປັບລາຄາຊິ້ນໝູລົງ

 

 

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກຊີ້ນໝູໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອຫລ້າສຸດ ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະກາດປັບຫຼຸດລາຄາຂາຍຊິ້ນໝູຈາກ 35.000 ກີບຕໍ່ກີໂລ ໃຫ້ເຫຼືອ 33,000 ກິີບຕໍ່ກີໂລ ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂາຍເກີນ ໃຫ້ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າ

 

ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 2199/ອຄ.ນວ.ຄພນ ລົງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2017 ເລື່ອງ ກຳນົດລາຄາຂາຍົກ - ຂາຍຍ່ອຍຊີ້ນໝູ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ການຜະລິດ, ຜູ້ຊື້, ຜູ້ຂາຍ  ແລະ ເປັນການປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃຫ້ມີຄວາມນຸຕິທຳ ບົນຟື້ນຖານກົນໄກການຕະຫຼາດ ຫຼີກລຽງການເອົາລັດເອົາປຽບລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ.

 

ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈຶ່ງອອກແຈ້ງການຄື:
1. ລາຄາໝູ້ປັນໜ້າຟາມ ຊື້ - ຂາຍລາຄາສູງສຸດບໍ່ເກີນ 18,000 ກີບຕໍ່ກີໂລ.
2. ລາຄາຂາຍົກໝູທັງຕົວ ທີ່ໄດ້ຂ້າຄົວ  ແລະ ປາດ ເປັນຊິ້ນລວມ ລາຄາສູງສຸດບໍ່ເກີນ 21,000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ລາຄານີ້ແມ່ນລາຄານາຍຮ້ອຍ ສົ່ງໃຫ້ລູກຂຽງຮອດຕະຫຼາດ.
3. ລາຄາຂາຍຍ່ອຍຂອງລູກຂຽງ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ຢູ່ຕະຫຼາດມີດັ່ງນີ້
- ຊີ້ນໝູປະເພດ1 (ຊີ້ນກ້ອນ, ດູກຂ້າງ, ຊີ້ນສາມຊັ້ນ ) ຂາຍສູງສຸດ 33,000 ກີບຕໍ່ກີໂລ
- ຊີ້ນໝູປະເພດ 2 ສູງສຸດບໍ່ເກີນ  30,000 ກີບຕໍ່ກີໂລ
4. ແຈ້ງການສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມືລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ

ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ແມ່ນຢູ່ໃນ  9 ຕົວເມືອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວອັບເດດ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)