GMT+7 21/05/2018 06:15

ພະແນກ ຮຮສ ເຕືອນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈະຕ້ອງໄປຂຶ້ນທະບຽນພາຍໃນ 3 ເດືອນ

 

 

 ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນພະຈິກ 2017 ນີ້ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທົ່ວປະເທດ ຈະຕ້ອງໄປຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ເຮັດບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ລະເມີດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະຖືກຂັບອອກນອກປະເທດ.

 

ທ່ານນາງ ລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະຕ້ອງໄປຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ເຮັດບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວຢູ່ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງ 8 ເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງ ຍົກເວັ້ນເມືອງໄຊທານີ ແມ່ນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານດົງສ້າງຫີນ ຖ້າຫາກມີເຈດຕະນາຫຼົບຫຼີກບໍ່ໄປຂຶ້ນທະບຽນ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ພ້ອມທັງຖືກຂັບໃຫ້ອອກຈາກ ສປປ ລາວ  ສຳລັບຜູ້ທີ່ມາຂຶ້ນທະບຽນໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບບັດອະນຸຍາດຊົ່ວຄາວສູງສຸດບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ ທັງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຊຳລະສະສາງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກປັບສະຖານະພາບ ສ່ວນຜູ້ທີ່ເຄີຍອອກບັດມາແລ້ວແມ່ນໃຫ້ໄປຕໍ່ອະນຸຍາດ ເຊິ່ງການຕໍ່ອາຍຸບັດ ແລະ ການອອກບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວໃຫ້ໃໝ່ແມ່ນຈະໄດ້ເສຍຄ່າບໍລິການ 3 ແສນກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ ທັງໝົດນັ້ນເປັນການປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຈຳນວນ 4 ພັນກວ່າຄົນ ໃນນັ້ນສັນຊາດຫວຽດນາມຫຼາຍທີ່ສຸດມີເຖິງ 3 ພັນກວ່າຄົນ ແລະ ປັດຈຸບັນຄາດວ່າຍັງມີຈຳນວນເຖິງ 5 ພັນຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມາຂຶ້ນທະບຽນຖືກຕ້ອງ.

 

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Vientiane today

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)