GMT+7 21/05/2018 06:14

ທ່າແຕງ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ

 

 

ຂປລ. ທ້າຍ​ເດືອນ​ສິງຫາ 2017 ນີ້, ​ເມືອງ​ທ່າ​ແຕງ ​ແຂວງ​ເຊ​ກອງ ​ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ  ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮອ້ງທຸກ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ແນະນຳວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ຄຳຮ້ອງ-ຄຳສະເໜີ ພາຍ​ໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງທ່ານ ຄຳສອນ ກອນເຍີ ເຈົ້າເມືອງໆທ່າແຕງ ​ແຂວງ​ເຊ​ກອງ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ພະນັກງານ ​ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ກວດກາພັກ-ລັດໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກ​ເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂໄປຕາມ ຂະບວນການຍຸດຕິທຳ ແລະ ຖືກຕ້ອງສອດຄອ່ງກັບລະບຽບ ກົດໝາຍຂອງພັກ-ລັດ ວາງອອກ.


ທ່ານ ພູວັນ ສຸກສາຄອນ ຫົວໜ້າຂະແໜງຄຳຮ້ອງ-ຄຳສະເໜີ ພະແນກກວດກາແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ກົດໝາຍ ວ່າດວ້ຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 53/ສພຊ  ລົງວັນທີ  15 ທັນວາ 2014, ລວມມີ 9 ພາກ 6 ໝວດ ແລະ 64 ມາດຕາ.  ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ​ໄດ້ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ຂອງພົນ ລະເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ຮັບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫລັກການ ແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າ ຂອງປະຊາຊົນປົກປັກຮັກສາ ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ຂອງພົນລະເມືອງ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຍຸດຕິທຳ ແລະ ສີວິໄລ.

 

 

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)