GMT+7 23/04/2018 10:43

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບສາວມິມີ່ທີ່ສາມາດຄວ້າລັງວັນ miss international Laos 2017

 

 

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳສາວມິມີ່ @mimie_phounesup ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງ #missinternationalLaos 2017 ແລະ ຈະເປັນຕົວແທນຈາກ ສປປລາວ ໄປປະກວດເວທີ #missinternational 2017 ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ