GMT+7 23/03/2018 20:01

ບໍລິການດາຕາໂຣມມິ້ງແບບແບບສະບາຍໆ ໃນປະເທດໄທ

 

 

ເພີດເພີນໄປກັບການໃຊ້ບໍລິການດາຕາໂຣມມິ້ງແບບແບບສະບາຍໆ ໃນປະເທດໄທພຽງ 35.000ກີບ ກໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ດາຕ້າ ແບບຈຸໃຈບໍ່ກໍານົດດາຕ້າ ນຳໃຊ້ໄດ້ 3 ວັນ
---------------------------------------
ລົງທະບຽນ ພີມ IRU35 ສົ່ງໄປ 117.
ກວດດາຕ້າ ແລະ ອາຍຸນໍາໃຊ້ແພັກເກດ: ພີມ Check ສົ່ງໄປເບີ 117
---------------------------------------
ສຳລັບລາຍລະອຽດແພັກເກດ Roaming ອື່ນໆເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: goo.gl/15iWxf
ຫຼື ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ:109

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)