GMT+7 23/03/2018 20:00

ແພັກເກັດທີ່ຈ່າຍໜ້ອຍແຕ່ໄດ້ຫຼາຍ

 

 

ຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດຈຸໃຈໃນແຕ່ລະວັນ ແບບຄຸ້ມໆຕ້ອງແພັກເກດນີ້ເລີຍ ທີ່ຈ່າຍໜ້ອຍແຕ່ໄດ້ຫຼາຍ 
ທັງໄວທັງແຮງແບບນີ້ ບໍ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ !!! ມີໃຜໄດ້ໃຊ້ແພັກເກດນີ້ແລ້ວຫຼືຍັງ ???
---------------------------------------
ສະໝັກງ່າຍໆພຽງ ກົດ *209*33# ໂທອອກສຳລັບລາຍລະອຽດແພັກເກດ ອີນເຕີເນັດ ອື່ນໆເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: goo.gl/YH5HLN
---------------------------------------
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ : Unitel Lao ຫຼືໂທ:109

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)