GMT+7 23/03/2018 20:00

ດາຕາໂຣມມິ້ງທົ່ວໄທ ແພັກເກັດບໍ່ກຳນົດດາຕ້າ

 

 

ສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ງານ ບໍ່ວ່າໃກ້ຫຼືໄກກໍ່ບໍ່ເປັນປັນຫາ ດາຕາໂຣມມິ້ງທົ່ວໄທ ແພັກເກັດບໍ່ກຳນົດດາຕ້າ 15.000ກີບ/24ຊົ່ວໂມງ
---------------------------------------
ລົງທະບຽນ ພີມ IRU15 ສົ່ງໄປ 117.
ກວດດາຕ້າ ແລະ ອາຍຸນໍາໃຊ້ແພັກເກດ: ພີມ Check ສົ່ງໄປເບີ 117
---------------------------------------
ສຳລັບລາຍລະອຽດແພັກເກດ Roaming ອື່ນໆເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: goo.gl/15iWxf
ຫຼື ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ:109
#UnitelLao

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)