GMT+7 23/03/2018 19:59

ແພັກເກດອີນເຕີເນັດ LTU5

 

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສໜັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະບໍ່ຂາດການຕິດຕໍ່ ກັບ Unitel ແພັກເກດອີນເຕີເນັດ LTU5 ສຸດຄຸ້ມ
ລົງທະບຽນພຽງ 5,000 kip ຮັບດາຕ້າ 1,024 MB/24ຊົ່ວໂມງ
---------------------------------------
ສະໝັກງ່າຍໆພຽງ ກົດ *209*21# ໂທອອກສຳລັບລາຍລະອຽດແພັກເກດ ອີນເຕີເນັດ ອື່ນໆເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: goo.gl/YH5HLN
---------------------------------------
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ : Unitel Lao ຫຼືໂທ:109

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)