GMT+7 21/05/2018 02:14

ຍອດເຈັບເພີ້ມເປັນສິບ ເຜີຍຄົນຂັບວູບ ເຮັດລົດເມສອງຊັ້ນຕຳຮ້ານຄ້າໃນລອນດອນ

 

 

ຜູ້ໂດຍສານຄົນໜຶ່ງເຊິ່ງມີອາຊີບເປັນພະຍາບານ ເປີດເຜີຍວ່າ ຄົນຂັບຍອມຮັບກັບນາງວ່າລາວວູບໝົດສະຕິໄປ ເຮັດໃຫ້ລົດສູນເສຍການຄວບຄຸມ “ລາວເວົ້າວ່າຕົນເອງໝົດສະຕິກ່ອນລົດເມພຸ່ງຕຳຮ້ານຄ້າ” ພະຍານອາຍຸ 40 ປີເວົ້າວ່າ ລາວຈື່ບໍ່ໄດ້ວ່າຕຳຫຍັງແດ່

 

ລົດເມສີແດງຄັນນີ້ຫຼຸດອອກຈາກຖະໜົນທັງຄັນ ແລະກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍບາງສ່ວນແກ່ບໍລິເວນດ້ານໜ້າຂອງຮ້ານອອກແບບຫ້ອງຄົວແຫ່ງໜຶ່ງ ຄະນະແພດເຂົ້າດູແລຜູ້ໂດຍສານຊັ້ນເທິງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍດັບເພິງ ໃຊ້ເຄື່ອງມືຕັດເລັກ ເພື່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໂດຍສານທີ່ຄາຢູ່ໃນລົດ

 

ໜ່ວຍພະຍາບານສຸກເສີນລອນດອນ ເປີດເຜີຍວ່າພວກເຂົາໃຫ້ການຮັກສາຄົນເຈັບ 10 ຄົນ ແລະ 3 ໃນນັ້ນລວມທັງຄົນຂັບຖືກສົ່ງໂຮງໝໍ ອຸບັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ເກີດຂື້ນໃນລາເວນເດີ້ ຮິວ ທາງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງລອນດອນ

 

 

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ເມເນເຈີອອນລາຍ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)