GMT+7 21/05/2018 02:07

ຊົມເຊີຍ... ໜຸ່ມຈາກພູກູດ ຍັງສືບສານການເປົ່າແຄນ ທີ່ນັບມື້ຫາຄົນເປົ່າໄດ້ຍາກ

 

 

ຊົມເຊີຍ ໜຸ່ນຈາກພູກູດ ຍັງສືບສານການເປົ່າແຄນ ທີ່ນັບມື້ຫາຄົນເປົ່າໄດ້ຍາກ ເຂົາຜູ້ນີ້ມີຊື່ວ່າ ທ້າວສາຍພູເງິນ ອຸດົມສຸກ ຢູ່ທີ່ບ້ານຢາຍ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

 ສາຍພູເງິນ ອຸດົມສຸກ ກ່າວຕໍ່ລາວອັບເດດວ່າ: ເປັນຄົນມັກຮັກທາງດ້ານດົນຕຣີທຸກຊະນິດ.ແຕ່ມັກຫລາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນ ການເປົ່າແຄນ ແລະ ສີຊໍ.

ສ່ວນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເປົ່າແຄນເປັນຍ້ອນ ສືບທອດຈາກພໍ່ ເພິ່ນເປົ່າແຄນໃຫ້ຟັງມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ໃກ້ສິດຕິດແທດກັບຊາວບ້ານ ຜູ້ທີ່ເພິ່ນເປົ່າແຄນເປັນ ພ້ອມກັບເຫັນຊ່າງ ສ້າງແຄນປະຈຳຢູ່ບ້ານດຽວກັນ ຈຶ່ງເປັນແຮງບັນດານໃຈ ໃນການຝືກຜົນເປົ່າແຄນ.

ນອກນັ້ນ ຍ້ອນມັກຮັກສຽງແຄນທີ່ມີຄວາມມ່ວນອອນຊອນ  ແລະ ເປັນເຄື່ອງດົນຕີເອກະລັກຄຸ່ຊາດລາວ.


ສາຍພູເງິນ ອຸດົມສຸກ ຍັງກ່າວວ່າຕົນມີຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກເປັນນັກດົນຕຣີພື້ນເມືອງ ແລະ ດົນຕຣີສາກົນ.


 ຫາກສຳນັກງານ ອົງການໃດ ຍັງຕ້ອງການ ນັກດົນຕຣີໝໍແຄນ, ສາຍພູເງິນ ອຸດົມສຸກ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຕອບໜອງຄວາມສຸກ ຄວາມມ່ວນຊື່ນຕໍ່ສັງຄົມ ຕິດຕໍ່ເບີ້ໂທ 020 98444242 ຫລື ຕິດຕາມຜົນງານອື່ນໄດ້ທີ່ເຟດບຸກ

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: laosupdate

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)