GMT+7 21/05/2018 02:19

ດ່ວນ! ທ່ານໃດສົນໃຈໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດຈີນ ປີ 2017 ນີ້ທີ່ ( ຄຸນມິງ )

 

 

ໂອກາດຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມຝັນຢາກໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຈີນມາຮອດແລ້ວ ມາທາງນີ້ ພວກເຮົາມີທືນ 100 ທືນ ສຳລັບ ຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າຫໍພັກ(Free)
ລະດັບການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ (ຫຼັກສູດ 4ປີ)

1. ສາຂາບໍລິການລົດໄຟຄວາມໄວສູງ
2. ສາຂາບໍລິຫານທ່ອງທ່ຽວ
3. ສາຂາບໍລິຫານ ໂຮງແຮມ
4. ສາຂາອັດຕະໂນມັດສັນຍານລົດໄຟ
5. ສາຂາສ້ອມແປງ & ບໍລິຫານກົນຈັກໄຟຟ້າ
6. ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ
7. ສາຂາເຕັກນິກທົດສອບໂຄງການກໍ່ສ້າງ
8.ສາຂາເຕັກນິກວັດແທກ
9. ສາຂາເຕັກໂນໂລຊີ Software
ສົນໃຈສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ ທີ່ 020 9818 4860

 

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ລາວໂພສ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)