GMT+7 26/05/2018 03:24

ຮູບເງົາລາວ ນ້ອງຮັກ ເຂົ້າຮ່ວມປະກວດໃນງານ ເທດສະການນູບເງົາ ບູຊອນ 2017 ຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້

 

 

ຮູບເງົາຈາກລາວ ນ້ອງຮັກ ກຳກັບໂດຍ ແມັດຕີ ໂດ ເຂົ້າຮ່ວມປະກວດຮູບເງົາທີ່ງານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາບູຊອນ(Bucheon International fFantastic Film Festival BIFAN) ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍຮູບເງົາຂອງຜູ້ກຳກັບຍິງຄົນນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນ10ຜູ້ເຂົາຮ່ວມໃນການປະກວດຫຼັກໃນງານ  BIFAN ເຊິ່ງເປັນງານຮູບເງົາທີໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນອາຊີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-23 ກໍລະກົດ 2017 ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ ຮັກຈິນຕະນາການ ແລະ ການປະຈົນໄພ ໃນງານນີ້ມີຮູບເງົາຈຳນວນ 289ເລື່ອງ ຈາກ 58 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

 

 ຮູບເງົາເລື່ອງນ້ອງຮັກ ແມ່ນຮູບເງົາເລື່ອງສະຍອງຂັວນທີເລົ່າເລື່ອງຂອງ ນົກ ທີຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນເມື່ອງກັບ ແອນນາ ຍິງສາວທີຕາເລີ່ມມີບັນຫາ ແລະ ຈະເວົ້າຕົວເລກແປກໆອອກມາທຸກຄັ້ງທີ່ໝົດສະຕິ ນົກ ຈຶ່ງເອົາຕົວເລກພວກນັ້ນໄປຊື້ຫວຍແລ້ວປາກົດວ່າຖືກຫວຍ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ມານັ້ນຕ້ອງແລກກັບບາງຢ່າງທີໜ້າສະຍອງ.

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)