GMT+7 24/03/2018 01:26

ໂຊຫຸ່ນງາມດ້ວຍ “ບໍດີ້ສູດ” ເທຣນສຸດຮິດຂອງສາວເຊັກຊີ້

 

ໃຜເປັນສາວສາຍແຊ່ບຈະຕ້ອງຖືກໃຈກັບແຟຊັນນີ້ຢ່າງແນ່ນອນກັບຊຸດບໍດີ້ສູດຮັດຮູບທີ່ຊ່ວຍອວດຫຸ່ນງາມຂອງສາວໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ສຳລັບໃຜທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກບໍດີ້ສູດເຮົາຈະຂໍອະທິບາຍສັ້ນໆ ວ່າມັນເປັນຊຸດທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຊຸດລອຍນ້ຳແບບວັນພີສ ຄືເປັຍຊຸດແບບຊິ້ນດຽວເນື້ອຜ້າກໍ່ຈະຮັດຮູບເຂົ້າຊົງກັບຫຸ່ນຂອງເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຫັນສັດສ່ວນຊັດເຈນ ເຊິ່ງສາວໆຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ຫຸ່ນດີເທົ່ານັ້ນເຖິງຈະໃສ່ຊຸດແບບນີ້ລອດ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວຊຸດບໍດີ້ສູດເປັນຊຸດທີ່ຊ່ວຍເກັບຮູບຮ່າງຂອງສາວໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນເທຣນຂອງບໍດີສູດກຳລັງວົນກັບມາອີກຄັ້ງ ແຕ່ລະຄົນກໍ່ນຳມາມິກກັບຊຸດຕ່າງໆ ອອກມາເປັນລຸກທີ່ແຕກຕ່າງກັບອອກໄປ ຈະອອກມາເປັນແບບໃດແດ່ໄປຊົມກັນເລີຍ

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)