GMT+7 24/03/2018 01:26

Always Jeans ວິທີ Mix and match ຢີນແບບໃດກໍ່ເທ່

 

ກະແສໂສ້ງຢີນຂາສັ້ນບໍ່ມີວັນຕາຍແທ້ໆ ດຽວນີຫັນໄປທາງໃດກໍ່ມັກຈະເຫັນສາວໆຫຼາຍຄົນ ຢິບໂສ້ງຢີນຂາສັ້ນຂື້ນມານຸ່ງ ອາດຈະເປັນແຟຊັ່ນເລັ່ງດ່ວນ ນຸ່ງງ່າຍ ຍິ່ງນຳມາມິກແອນແມັດກັບເສື້ອຍືດ ເກີບຜ້າໃບຍິ່ງເທ່ ຖ້າຢາກໄດ້ໄອເດຍນຳມາເບິ່ງກັນເລີຍ

ນຸ່ງເສື້ອ oversize ກັບໂສ້ງຢີນຂາສັ້ນພັບຂາກໍ່ງາມເທ່ດີ

ບາງຄົນກໍ່ນຳມາແມັດກັບແຈັກເກັດຢີນກໍ່ໄດ້ລຸກຄູທໄປອີກແບບ

ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນໃສ່ກັບເສື້ອຂາວຫຼືເສື້ອສີອ່ອນໆ

ຫຼືຈະໃສ່ກັບເສື້ອກ້າມກໍ່ເທ່ດີ

 

 

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)