GMT+7 24/03/2018 01:38

5 ໄອເດຍເລືອດສີສູດໃຫ້ເກ໋ ບໍ່ໃຫ້ເປັນປ້າອີກຕໍ່ໄປ

 

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຊຸດສູດ ຄວາມເປັນທາງການກໍ່ນຳມາເລີຍ ທັງປ້າ ທັງເຊີຍ ສາວໆຫຼາຍຄົນບໍ່ປື້ມບໍ່ຢາກນຸ່ງຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ມື້ນີ້ຄວາມຄິດສາວໆຕ້ອງປ່ຽນແລ້ວ ເພາະການໃສ່ສູດນອກຈາກຈະດູດີ ເກ໋ ບໍ່ປ້າແລ້ວຍັງສາມາດນຸ່ງໄດ້ທຸກໂອກາດເລີຍ

1.ຊຸດສູດສີພື້ນຖານ

ສູດສີພື້ນຖານຈັດເຜັນໄອເທັມສຳຄັນທີ່ສາວໆຄວນີໄວ້ໃນຕູ້ ເພາະສາມາດຢິບມານຸ່ງໄດ້ຫຼາກຫຼາຍໂອກາດ ໃສ່ກັບເກີນສົ້ນສູງ ຫຼືເກີບຜ້າໃບກໍ່ເກ໋ດີ ອາດຈະຢຸດຄວາມເປັນທາງການດ້ວຍການພັບແຂນເສື້ອແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ ປົດກະດຸມອອກປ່ອຍຕີນເສື້ອ ເທົ່ານີ້ກໍ່ພໍແລ້ວວຽກກໍໄປທ່ຽວຕໍ່ໄດ້

2.ສູດສີອ່ອນ

ປະຈຸບັນຫຼາກຫຼາຍແບຣນ ໄດ້ອອກຊຸດສູດມາໃນຮູບຊົງທີ່ທັນສະໄໝແລະມີສີສັນສົດໃສຫຼາຍຂື້ນ ບາງຄັ້ງການເລືອກຊຸດສູດສີອ່ອນ  ກໍ່ເສີມໃຫ້ບຸກຄະລິກສາວໆເບິ່ງຫວານປົນເຊັກຊີ່ໄດ້ ແມ້ຈະນຸ່ງໂສ້ງ ທີ່ສຳຄັນສູດສີອ່ອນໆຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານໂດດເດັ່ນຂື້ນມາດ້ວຍ

3.ສູດລາຍທາງ

ສູດລາຍທາງກຣາບຟິກນີ້ຈະເນັ້ນຟິວສາວໆ ທີ່ມັກຄວາມມ່ວນ ຈະໃສ່ເຮັດວຽກ ຫຼືໄປທ່ຽວກໍ່ໄດ້ທັງນັ້ນ ເພາະດ້ວຍລວດລາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຄວາມເກ໋ຂອງເຮົາໃຫ້ຢູ່ແຕ່ໃນກອບ ເປັນອີກລາຍທີ່ຢາກແນະນຳສາວໆເລີຍ ລາຍນີ້ປິດບັງຮູບຮ່າງໄດ້ດີ ຍ່າງໄປໃສໃຜໆກໍ່ຕ້ອງຫຼຽວເບິ່ງດ້ວຍລວດລາຍທີ່ໂດດເດັ່ນສະດຸດຕາ ຈະໃສ່ສົ້ນສູງຫຼືຢິບເກີບຜ້າໃບມາໃສ່ກໍ່ເທ່

4.ສູດສີສັນ

ການໃສ່ສູດ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ຂາຍາວສະເໝີໄປ ສາມາເລືອກໃສ່ເປັນເດຣດຫຼືຂາສັ້ນ ກໍ່ເບິ່ງງາມເກ່ບໍ່ແພ້ກັນ ທີ່ສຳຄັນຍິ່ງໃສ່ສີສັນສົດໃສຈະເຮັດໃຫ້ລຸກຂອງສາວໆເບິ່ງມ່ວນຍິ່ງຂື້ນ ແຖມ Blazer ຍັງສາມາດນຳໄປ Mix & Match ໃສ່ກັບໂສ້ງສີດຳກໍ່ໄດ້ລຸກປ້ຽວເທ່ໄປອີກອາລົມ

5.ສູດສີສຸພາບ

ອີກໜຶ່ງໄອເດຍທີ່ສາວໆຕ້ອງລອງຄື ນຳ Blazer ຫຼືເສື້ອສູດສີສຸພາບເຊັ່ນສີກາກີ ຫຼືສດຳລຽບໆ ຈະຊົງໃດກໍ່ໄດ້ ແຄ່ມາຈັບຄູ່ໃສ່ກັບໂສ້ງຢີນໂຕເຊີໆ ຂໍບອກເລີຍວ່າມັນເທ່ຫຼາຍ ເປັນຄວາມຕ່າງທີ່ລົງໂຕຢ່າງພໍດີແປະ

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)