GMT+7 21/05/2018 02:16

ໂຮງງານຜະລິດເຈ້ຍຄົບວົງຈອນ ຈະສຳເລັດກາງປີ 2018

 

 

ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດ​ເຈ້ຍ​ຄົບ​ວົງ​ຈອ​ຍ ຢູ່ເຂດບ້ານມັນຈີ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ໂຮງງານຂອງບໍລິສັດຊັນເປັບເປີ້ ສປ ຈີນ ​ໂດຍ​ໄດ້ວາງສີລາເລີກ ລົງມືກໍ່ສ້່າງ ແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ກາງ​ປີ 2018. ຖ້າຫາກໂຮງງານສຳເລັດຕາມແຜນ ທາງບໍລິສັດຈະໄດ້ດຳ​ເນີນການຜະລິດ ຢ່າງທັນທີທັນໃດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ປະມານ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ/ປີ ​ແລະ ຈະໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ລັດ ປະມານ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.


ຕາມການໃຫ້ສຳພາດ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ຈະ​ສາມາດ​ຜະລິດ​ເຈ້ຍ​ໄດ້ ປະມານ 300.000 ໂຕນ/ປີ ​ເຊິ່ງ​ໄດ້ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໄມ້ວິກ ທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ທຳການ ສຳປະທານເນື້ອທີ່ ແລະ ດຳເນີນການປູກໄມ້ວິກແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ. ມາຮອດປັດຈຸບັນທາງບໍລິສັດ ມີໄມ້ວິກພ້ອມທີ່ຈະສະໜອງ ໃຫ້ໂຮງງານແລ້ວຈຳນວນ7.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ພ້ອມ​ນີ້​ຍັງມີເນື້ອທີ່ໄມ້ວິກທີ່ ບໍລິສັດໄດ້ ຮ່ວມມື ກັບປະຊາຊົນປູກ ຈຳນວນຫລາຍ 10.000 ເຮັກຕາ. ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ໂຮງງານ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ຈະເປັນສ່ວນສຳຄັນ​ ໃນ​ການພັດທະນາ ທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດ ຊົນນະບົດ​ໃຫ້ມີ ເສດຖະກິດດີຂຶ້ນ, ທັງເປັນການ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນ 50.000ອັດຕາ.

 

ປັດຈຸບັນ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ ແມ່ນສຳເລັດການປັບປຸງໜ້າດິນ ຂອງໂຮງງານທີ່ມີເນື້ອທີ່ 152 ເຮັກຕາ, ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຫໍພັກພະນັກງານ, ຫ້ອງອາຄານເຕັກນິກວິຊາການ 3ຊັ້ນຈຳນວນ 2 ຫລັງ, ກໍ່ສ້າງ ຫ້ອງແລັບ 1 ຫລັງເພື່ອເພາະພັນເບ້ຍໄມ້, ສ້າງສວນກ້າເບ້ຍແບບເຮືອນທີ່ປັບຄວາມຊຸ່ມ 1 ຫລັງ, ໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ໃຫ້ຄົບວົງຈອນເປັນ​ຕົ້ນ ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສວນສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆ.

 

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)