GMT+7 26/05/2018 14:49

ເຮືອນຫີນ ສະຖານທີ່ບູຮານເກົ່າແກ່ທີ່ ເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

 

 

ເຮືອນຫີນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານເຮືອນຫີນ ເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄລຍະຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ: ປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງສະດວກພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງ: ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງຈັດລະດັບແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ຂັ້ນເມືອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກກໍ່ຄື ເສັ້ນທາງ, ຮ້ານກິນດື່ມຂະໜາດນ້ອຍ, ຫ້ອງນໍ້າເຮືອນຫີນ ແມ່ນຮ່ອງຮອຍທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ເຊິ່ງສ້າງຂຶ້ນໃນອານາຈັກສີໂຄດຕະບູນ ເຊິ່ງເປັນອານາຈັກທີ່ໜ້າເກງຂາມ ຂອງອານາຈັກໃກ້ຄຽງ.

ໃນປີ ຄສ 557 ນັ້ນ ມີຂຸນອັງຄະຣາດ ແລະ ອົມມະຣາດ ສອງອ້າຍນ້ອງນໍາພາສ້າງປະສາດຫີນຂຶ້ນເພື່ອເປັນທີ່ເຄົາລົບກາບໄຫວ້ ຂອງສາສະໜາພາມ, ແຮງງານໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນໄດ້ເກນເອົາຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ມາຈາກ ອານາຈັກໂຍນົກເງິນຍາງ ມາເປັນຂ້າທາດເຂົາເຈົ້າຫຸບຫອບຄອບຄົວມາພ້ອມ ແລ້ວອາໄສຢູ່ ຕາມຖໍ້າຫີນຕ່າງໆເພື່ອຊົ້ນແດດຊົ້ນຝົນ, ສ່ວນຂຸນອັງຄະຣາດ ຜູ້ນໍາພາສ້າງ ໄດ້ເຈາະອຸໂມງຢູ່ພື້ນຜາສາດຫີນ, ກ້ອນຫີນທີ່ນໍາມາສ້າງ ໄດ້ເອົາສິ່ວເຈາະຈາກຫລາຍບ່ອນ ເຊິ່ງບ່ອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ບ່ອນເບື້ອງ ຕາເວັ້ນຕົກ ຫ່າງຈາກ ປະສາດຫີນ ປະມານ 1 ກິໂລແມັດ, ເອີ້ນວ່າ “ວັງເຮືອ” ຍ້ອນວ່າຮ່ອງຮອຍ ທີ່ສິ່ວເຈາະເອົາຫີນນັ້ນໄປສ້າງ ເຮືອນຫີນ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນນີ້ຍັງມີຮ່ອຍຮອງເປັນລັກສະນະຮູບຄ້າຍຄືເຮືອ ບາງຈຸດຍັງມີເສດເຫຼືອຈາກກ້ອນຫີນທີ່ເຈາະອອກມາ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາໄປສ້າງຢັ່ງຍາຍເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ເພິ່ນສ້າງຈົນຮອດປີ ຄສ 700 ກໍ່ໝົດ ສະໃໝລາດສະວົງ, ຍ້ອນມີພາກສ່ວນອື່ນ 190 ມາຢຶດຄອງແທນ ເປັນອັນວ່າ ຢຸດຕິການກໍ່ສ້າງຜາສາດຫີນ ສະນັ້ນ, ຜາສາດຫີນ ຈຶ່ງມີຮູບຊົງບໍ່ສໍາເລັດຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈ: khemthit

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)