GMT+7 27/05/2018 12:17

8 ວິທີບອກລາຜົມຫຼົ່ນ

 

1.ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດທາດເຫຼັກ

ທາດເຫຼັກເປັນສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ເສັ້ນຜົມ ຊ່ວຍສ້າງຮີໂມໂກບິນ ເຊິ່ງເປັນໂຕນຳອ໊ອກຊະເຈັນ ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງເສັ້ນຜົມແຂງແຮງ 80-90% ພົບວ່າຜູ້ຍິງທີ່ມີປັນຫາສຸຂະພາບຜົມໃນຊ່ວງໄວໝົດປະຈຳເດືອນ ມັກມີພາວະເລືອດຈາງຮ່ວມນຳ ຈຶ່ງຄວນກິນອາຫານທີ່ມີທາດເຫຼັກຫຼືອາຫານເສີມທາດເຫຼັກ

2.ງົດຊາ ກາເຟ

ເຄື່ອງດື່ມທັງສອງຢ່າງນີ້ ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມທາດເຫຼັກ ຫາກຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍເລີຍ

3.ກິນວິຕາມິນຊີ

ເປັນວິຕາມິນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການດູດຊິມທາດເຫຼັກດີຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຄວນກິນໝາກໄມ້ທີ່ມີວິຕາມິນຊີສູງ

4.ຫາກກິນຢາຄຸມກຳເນີດ

ຄວນເສີມວິຕາມິນແຫຼະແຮ່ທາດ ຢາຄຸມອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບຂອງວິຕາມິນບີລວມ ແລະສັງກະສີ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເສັນຜົມຫຼຸດລົງ ຈຶ່ງຄວນກິນສານອາຫານເຫຼົ່ານີ້ເພີ້ມຕື່ມເຊັ່ນ ເຂົ້າໂອດ ທັນຍາພືດບໍ່ຂັດຂາວ ຖົ່ວຕ່າງໆ ຜັກໃບຂຽວ

5.ຢ່າກິນວິຕາມິນເອຫຼາຍເກີນໄປ

ຫາກໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນເອສູງເກີນຈຳເປັນ ອາດເຮັດໃຫ້ຜົມຫຼົ່ນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນກິນໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍເກີນໄປດີທີ່ສຸດ

6.ກົດໄຂມັນກໍ່ຈຳເປັນ

ກົດໄລໂນເລນິກ ເປັນສານອາຫານທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ເອງ ພົບຫຼາຍໃນເມັດພືດ ຜັກຫົມ ເຂົ້າໂອດ

7.ຢຸດຄວາມກັງວົນ

ຢ່າງທີເວົ້າໄປວ່າ ຄວາມກັງວົນເຮັດໃຫ້ລະດັບຮໍໂມນປ່ຽນແປງ ຄວາມຢາກອາຫານໜ້ອຍລົງ ການດູດຊຶມສານອາຫານໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ເມື່ອສານອາຫານໄປບໍ່ເຖິງ ເສັ້ນຜົມກໍ່ຈະຫຼົ່ນໄດ້ຄືກັນ ດັ່ງນັ້ນເຮັດຈິດໃຈໃຫ້ສະບາຍ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອສະໝອງໄດ້ຜ່ອນຄາຍແດ່ ຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍ

8.ຫຼີກລ່ຽງມັນລະພິດ

ທັງເອວກໍຮໍແລະສານໂລຫະໜັກ ທີ່ປ່ອຍຖິ້ມອອກມາຈາກຂະບວນການຜະລິດແລະອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມສານອາຫານຫຼຸດລົງ ແລະສາມາດສະສົມໃນເສັ້ນຜົມໄດ້ 

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)