GMT+7 26/05/2018 15:05

6 ວິທີເບິ່ງສະຜົມແບບໃດໃຫ້ງາມ

 

ວິທີຖະໜອມເສັ້ນຜົມໃຫ້ແຂງແຮງ ນຸ້ມງາມ ສະອາດ ແລະເງົາງາມ ມີດັ່ງນີ້

1.ເລືອກຢາສະຜົມໃຫ້ເໝາະກັບສະພາບເສັ້ນຜົມ ເພື່ອໃຫ້ການບຳລຸງເບິ່ງມີປະສິດທິພາບ

2.ຢ່າເກົາຫົວແຮງໆ ເພາະເປັນການລົບກວນໜັງຫົວ

3.ນວດຫົວໄປນຳ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນເສັ້ນເລືອດທີ່ຢູ່ບໍລິເວນຫົວໃຫ້ສານອາຫານ ແລະອ໊ອກຊິເຈັນໄປລ້ຽງຮາກຜົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ

4.ຫ້າມຍ່ອງຫົວແຮງໆ ເພາະເສັ້ນຜົມຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກການສຽດສີ

5.ທົດສອບຢາສະຜົມ ຫຼັງຈາກຜົມແຫ້ງໃຫ້ລອງໃຊ້ນິ້ວຊີ້ກັບນິ້ວໂປ້ຮູດຜ່ານເສັ້ນຜົມເບົາໆ ຈົນໄປເຖິງປາຍຜົມຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຜົມສາກ ບໍ່ມື່ນ ສະແດງວ່າຢາສະທີ່ໃຊ້ແຮງເກີນໄປ

6.ບໍ່ໄດຜົມທັນທີ ຄວນໃຫ້ຜົມແຫ້ງພໍໝາດໆ ແລ້ວໃຊ້ໄດເປົ່າໄປມາ ບໍ່ແຊ່ຄ້າງໄວ້ທີ່ບໍລິເວນໃດໜຶ່ງ  

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)