GMT+7 27/05/2018 12:17

ສານເຄມີໃນເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ຕ້ອງລະວັງ

 

ປະຈຸບັນ ເຄື່ອງສຳອາງທີ່ໃຊ້ນັບແຕ່ຫົວຈົນເຖິງປາຍຕີນ ເພື່ອບຳລຸງ ແລະຕົບແຕ່ງໃຫ້ເບິ່ງແລ້ວສວຍງາມ, ແຕ່ຈະຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າເຄື່ອງສຳອາງທີ່ໃຊ້ນັ້ນລ້ວນແຕ່ປະກອບມີສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍປະສົມຢູ່ນຳ ທີ່ກໍໃຫ້ເກີດອາການແພ້ຈາກຂັ້ນຕ່ຳ ຈົນເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງ ແລະຕາຍໄດ້ໃນທີ່ສຸດ
ເຄື່ອງສຳອາງເປັນສານ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການແຕ່ງໜ້າ, ບຳລຸງຜິວ ເຊິ່ງເປັນອຸປະກອນທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນເກືອບທຸກມື້ ແລະ ປະຈຸບັນ ເຄື່ອງສຳອາງລ້ວນມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ທຸກຊະນິດກໍມີສ່ວນປະສົມຂອງສານເຄມີກັນທັງນັ້ນແລ້ວແຕ່ປະລິມານນ້ອຍຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ນ້ຳຫອມ, ສີປະສົມ, ສານກັນບູດ ແລະ ສານອື່ນໆ

ປະຕິກິລິຍາຂອງການແພ້ ການແພ້ເຄື່ອງສຳອາງ ອາດບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກມາທັນທີ ແຕ່ຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກການໃຊ້ຈັກໄລຍະໜຶ່ງ ແຕ່ຖ້າເປັນຄົນແພ້ງ່າຍກໍຈະເຫັນຜົນທັນທີທີ່ໃຊ້ ປົກກະຕິ ເຄື່ອງສຳອາງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຜິວໂດຍກົງ ຫຼື ບໍ່ກໍຈະມີຜົນຕໍ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍໂດຍກົງໄດ້

ອາການແພ້ ແລະສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າກຳລັງແພ້ ອັນນີ້ ຈະສັງເກດໄດ້ຈາກຜິວໜັງເກີດການອັກເສບມີຜື່ນຂຶ້ນ ຄັນ ແລະ ແດງ ແຕ່ບາງເທື່ອອາດໃຊ້ເວລາປະມານ 2-3 ມື້ ຈຶ່ງຈະຮູ້ວ່າເກີດການແພ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຮູ້ວ່າແພ້ຫຍັງແດ່ ເນື່ອງຈາກແຕ່ລະຄົນນັ້ນໃຊ້ຫຼາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນ, ສະນັ້ນ ການອ່ານລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນຈະເປັນການດີ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບ ອຢ ແລ້ວກໍຕາມ

ອາການແພ້ ແລະສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າກຳລັງແພ້ ອັນນີ້ ຈະສັງເກດໄດ້ຈາກຜິວໜັງເກີດການອັກເສບມີຜື່ນຂຶ້ນ ຄັນ ແລະ ແດງ ແຕ່ບາງເທື່ອອາດໃຊ້ເວລາປະມານ 2-3 ມື້ ຈຶ່ງຈະຮູ້ວ່າເກີດການແພ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຮູ້ວ່າແພ້ຫຍັງແດ່ ເນື່ອງຈາກແຕ່ລະຄົນນັ້ນໃຊ້ຫຼາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນ, ສະນັ້ນ ການອ່ານລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນຈະເປັນການດີ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບ ອຢ ແລ້ວກໍຕາມ

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)