GMT+7 26/05/2018 14:41

ຢາກຫຼຸດນ້ຳໜັກ 6 ຢ່າງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້

 

ໄວລຸ້ນ​ເປັນໄ​ວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ພິ​ຖີ​ພິ​ຖັນ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຮູບ​ຮ່າງ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ​ຄ່ອນ​ຂ້າງ​ຫລາຍ​ ໄວ​ລຸ້ນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ມັກ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າ​ຄວນ​ຈະຫຼຸດ​ນ້ຳ​ໜັກ​ ຊຶ່ງ​ບາງ​ຄົນ​ກໍຈ່ອຍ​ຢູ່​ແລ້ວ​ ກໍ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຫຼຸດ​ນ້ຳ​ໜັກ​ໃຫ້​ຈ່ອຍ​ລົງ​ໄປ​ອີກ​ ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ການ​ຫຼຸດ​ນ້ຳ​ໜັກ​ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ນ້ຳໜັກ​ຢູ່ໃນ​ເກນ​ປົກກະຕິ​ຢູ່​ແລ້ວ​ຫລື​ບໍ່​ນັບ​ວ່າ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ ຫາກ​ນ້ຳ​ໜັກ​ຕົວ​ຕ່ຳກວ່າ​ປົກ ກະຕິ​ແລ້ວ​ຍັງ​ໄປຫຼຸດ​ນ້ຳໜັກ​ລົງ​ອີກ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ໄດ້​ ທັງ​ນີ້​ເພາະ​ນ້ຳໜັກ​ທີ່​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ​ຫລື​ນ້ອຍ​ເກີນ​ໄປ​ ກໍ​ມີ​ຜົນ​ເສຍ​ຕໍ່​ສຸຂະພາບ​.

1.ເມັດອີ່ຕູ່ “ອາຫານຫຼຸດພຸງແສນງ່າຍແຕ່ປະໂຫຍດ ເພາະມີວິຕາມິນເອທີ່ສູງກັບ ເສັ້ນໃຍລະລາຍນ້ຳ (Soluble fiber) ທີ່ເບິ່ງເປັນວຸ້ນໃສ ເມື່ອ ແຊ່ໃນນ້ຳນັ້ນ ມັນຈະແງຂື້ນຊ່ວຍພອງໃນທ້ອງໃຫ້ອິ່ມແຕ່ບໍ່ຕຸ້ຍ” ເຕັກນິກກິນງ່າຍຄື ແຊ່ນ້ຳໃຫ້ພອງເຕັມທີ່ກ່ອນ ຢ່າໃຈຮ້ອນ ແລ້ວຄ່ອຍປຸງຮັບ ປະທານຫລືນຳມາດື່ມໃສ່ນ້ຳດື່ມ ຫລື ນຳ້ໝາກໄມ້.

2) ຖົ່ວດິນ ຂອງກິນຊ່ວຍຫຼຸອາການຫິວໄດ້ ໃຊ້ແທນຂອງວ່າງທີ່ແສນຕຸ້ຍຄືມັນຈືນມັນຝຣັ່ງ “ການຮັບປະທານຖົ່ວດິນແບບບໍ່ປຸງລົດຈະໃຫ້ຄວາມ ຮູ້ສຶກອິ່ມທ້ອງຈາກ ໃຍອາຫານຖົ່ວ ທີ່ມີຢູ່ຢ່າງອຸດົມສົມບູນ ຖົ່ວຈະມີພະລັງງານສູງ ແຕ່ດ້ວຍໃຍອາຫານຂອງມັນກັບໂປຼຮຕິນນີ້ເອງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ ສຶກບໍ່ຫິວຈົນເກີນໄປ”.

3) ແອັບເປີ້ນຂຽວ ຊ່ວຍໃຫ້ອິ່ມຮັບປະທານງ່າຍ ແລະ ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ “ເກັບໄວ້ຮັບປະທານໃນຕູ້ເຢັນທີ່ຫ້ອງການກໍໄດ້.

4) ໝາກນາວ “ໝາກນາວຕິດເຮືອນຫລືຫ້ອງການໄວ້ ບໍ່ມີເວລາແທ້ໆກໍບີບເຂົ້າປາກເລີຍກໍຍັງໄດ້ ນຳ້ໝາວທີ່ຂົມນິດໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກຫາຍ ຫິວໄດ້ດົນຫລາຍຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກກິນ.

5) ປທູໜ້າ ຕິດທູໜ້າກະປ໋ອງໄວ້ໃນທຸກທີ່ ຈະໃສ່ໃນກະເປົາຖືຫລືເປ້ເຮັດວຽກກໍໄດ້ເກັບງ່າຍ ຢູ່ໄດ້ທົນດີ ເພາະທູໜ້າຊ່ວຍໃຫ້ອິ່ມຈາກໂປຼຮຕິນ ເນັ້ນໆ “ປ່ຽມໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າຈາກໄຂມັນຕ້ານແກ່ກ່ອນໄວເຊັ່ນໂອເມກ້າ 3.

6) ໄຂ່ຕົ້ມ “ອາຫານລຫຼຸດຕຸ້ຍທີ່ໄດ້ຜົນ“ການຮັບປະທານໄຂ່ມີສ່ວນຊ່ວຍຫຼຸດໄຂມັນໄດ້ຈາກງານວິໄຈໃໝ່ສ່ວນໄຂ່ຂາວກໍເປັນໂປຼຮຕິນລ້ວນ ທີ່ຊ່ວຍ ໃຫ້ບໍ່ໂຊມເວລາຫຼຸດນ້ຳໜັກ ເພາະມັນສ້າງກ້າມເນື້ອທີ່ເຜົາຜານໄຂມັນໂດຍທຳມະຊາດ”.

 

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)