GMT+7 26/05/2018 14:55

12 ປີແລ້ວ! ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບກໍາມະການອາຊຽນ ບໍ່ມີຊື່ຕິດໃນການຮັບໃຊ້ບານໂລກ 2018

 

ພາຍຫຼັງ ສະຫະພັນບານເຕະນາໆຊາດ (ຟີຟາ) ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ຕັດສິນທີ່ຈະລົງເຮັດໜ້າທີ່ ໃນການແຂ່ງຂັນບານໂລກ 2018 ທີ່ປະເທດຣັດເຊຍ ລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ – 15 ກໍລະກົດ 2018 ຈາກ 6 ທະວີບອອກມາຢ່າງເປັນທາງການ ປະກົດວ່າບໍ່ມີ ກໍາມະການຈາກອາຊຽນ ຈັກຄົນເລີຍ.

ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຕັດສິນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຕັດສີນຈາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ບໍ່ສາມາດຜ່ານເຂົ້າໄປເຮັດໜ້າທີ່ໃນບານໂລກ 2018 ຮອບສຸດທ້າຍເປັນ 12 ປີຕິດຕໍ່ກັນ, ເຊິ່ງກໍາມະການທີ່ມີໂອກາດໄປເຮັດໜ້າທີ່ໃນຮອບສຸດທ້າຍບານໂລກ ນັ້ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອ 2006 ທີ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ຄື ຊໍາຊຸລ ໄມດິນ ຜູ້ຈັດສິນຈາກສິງກະໂປ ແລະ ປັດຊະຍາ ເພີ່ມພານິດ ຈາກໄທ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍາມະການຈາກທະວີບອາຊີ ຖືກຄັດເລືອກທັງໝົດ 17 ຄົນ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕັດສິນ 6 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຕັດສິນ 10 ຄົນ ແລະ ອີກ ວີເອອາ (ກໍາມະການປະຈໍາວີດີໂອຊ່ວຍຕັດສິນ) 1 ຄົນຄື:

 

 

ຜູ້ຕັດສິນ 6 ຄົນປະກອບມີ: ຟາຮັດ ອັລເມີດາຊີ ຈາກຊາອຸດິອາຣາເບຍ, ອະລິເຣຊາ ຟາການີ ຈາກອີຣານ, ຣາຟຊານ ເອມາຕອຟ ຈາກອຸດສະເບກິດສະຖານ, ໂມຮໍາເໝັດ ອັບດຸລລາ ຈາກສະຫະລັດອາຣັບເອເມເຣດ, ຣຽວຈິ ຊາໂຕະ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ນາວາຟ ຊຸລຄັລຣາ ຈາກບາເຣນ.

ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຕັດສິນ 10 ຄົນປະກອບມີ: ຢາເຊີ ຄາຣິລ ຈາກບາເຣນ, ໂມຮໍາເໝັດ ອັບບຣາດີ ຈາກຊາອຸດິອາຣາເບຍ, ເທເລບ ອັລມາຣີ ຈາກກາຕ້າ, ໂມຮໍາເໝັດ ອັລຮໍາມາດີ້ ຈາກສະຫະລັດອາຣັບເອເມເຣດ, ອັບດຸລລາ ອັລຊາວາອີ ຈາກຊາອຸດິອາຣາເບຍ, ໂມຮໍາເໝັດ ມັນເຊົາຣີ ຈາກອີຣານ, ຣາຊາຣອຟ ຈາກອຸດສະເບກິດສະຖານ, ໂທຣຸ ຊາກາຣະ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ຊາອິດອຟ ຈາກອຸດສະເບກິດສະຖານ ແລະ ເຣຊາ ໂຊຄານດານ ຈາກອີຣານ.

 

 

ຂໍ້ມູນມາຈາກ : ລາວອັບເດດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)