GMT+7 26/05/2018 15:04

ນາຊາ ພົບນໍ້າພຸເທິງຜິວດວງຈັນຍູໂຣປາ ກຽມສົ່ງຍານສຳຫລວດ

 

 

ນາຊາ ຍືນຍັນພົບນໍ້າພຸພົ່ນອອກຈາກຜີວດວງຈັນຍູໂຣປາ ກຽມສົ່ງຍານສຳຫລວດປະມານປີ 2563

ເມື່ອວັນທີ 15ພຶດສະພາ ສະຖາບັນວິໄຈດາລາສາດແຫ່ງຊາດ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີເປີດເຜີຍວ່າ: ອົງການບໍລິຫານການບິນ ແລະ ອາວະກາດແຫ່ງຊາດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫລື ນາຊາ ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວຍືນຍັນ ການພົບນໍ້າພຸພົ່ນອອກມາຈາກພື້ນຜີວຂອງດວງຈັນຍູໂຣປາ ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີສະໃຫມໃຫມ່ວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກຍານກາລິເລໂອທີ່ບັນທຶກໄວ້ເມື່ອ 21ປີກ່ອນ ແລະ ພາບຖ່າຍຈາກກ້ອງໂທລະທັດອາວະກາດຮັບເບິລປະກອບກັນ ຄາດອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການສຳຫລວດເກັບຕົວຍ່າງນໍ້າ ແລະ ອານຸພາກຕ່າງໆເທິງດວງຈັນຍູໂຣປາເປັນໄປໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ກຽມສົ່ງຍານສຳຫລວດປະມານປີ 2563ເປັນຕົ້ນໄປ

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເດລິນີວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)