GMT+7 26/05/2018 14:57

ກຽມຊົມຮູບເງົາສັ້ນ “ແຟນເກົ່າ” ຈາກ ທີເຄ ຊາວລາວ ສາຍພ້ອມກັນທົ່ວໂລກຜ່ານທາງ YouTube

 

ວົງການຮູບເງົາລາວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຂອງບັນດາໄວລຸ້ນ ໜຸ່ມສາວ ແລະ ທາງຜູ້ຜະລິດເອງກໍ່ຖືວ່າຜະລິດອອກມາໃຫ້ຖືກໃຈ ແລະ ເຂົ້າກັບສັງຄົມປັດຈຸບັນ ເພື່ອເອົາໃຈແຟນໆຮູບເງົາທັງຫລາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ
ຮູບເງົາແຟນເກົ່າ ເປັນຮູບເງົາທີ່ສະທ້ອນສັງຄົມຂອງໄວລຸ້ນ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັກຂອງໜຸ່ມ-ສາວ ທີ່ມີຮັກ ກໍ່ຕ້ອງມີເລີກລາ ແລະ ການເລີກລາ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຫົນທາງທີ່ຈະຈົບບັນຫາທຸກຢ່າງ ເມື່ອອີກຝ່າຍມີຄົນໃໝ່ເຂົ້າມາ ແນ່ນອນວ່າມັນມັນອາດຈະຈົບລົງດ້ວຍການປະທະກັນ. ຕິດຕາມຖ້າຊົມນໍາກັນ ແລະ ລຸ້ນໄປນໍາກັນວ່າສຸດທ້າຍແລ້ວ ຄວາມຮັກຂອງທັງສາມຄົນຈະຈົບລົງແບບໃດ ເຊິ່ງເປັນຮູບເງົາທີ່ກໍາລັງຈະເຂົ້າສາຍ ທາງ YouTube ຂອງ ທີເຄ ຊາວລາວ ຊົມຟຣີພ້ອມກັນທົ່ວໂລກ.