GMT+7 26/05/2018 15:05

ເມືອງພູຄູນ ເລັ່ງພົ່ນຢາກຳຈັດຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງຢູ່ 7 ບ້ານ

 

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-9 ພຶດສະພານີ້ ເມືອງພູຄູນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ  ໄດ້ເປີດຂະບວນການພົ່ນຢາ ກຳຈັດຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງ ທີ່ບ້ານນໍ້າຈ່າວ ກຸ່ມພູວຽງ ໂດຍການຊີ້ນຳຂອງ ທ່ານ ວຽງທອງ ຫັດສະຈັນ ເຈົ້າເມືອງພູຄູນ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກເມືອງ ພະນັກງານວິຊາການ ແລະປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ເມືອງພູຄູນ ເກີດມີການລະບາດຂອງຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງທຳລາຍຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ຄັ້ງທຳອິດໃນທ້າຍປີ 2016 ໃນຈໍານວນ 3 ບ້ານ ຢູ່ກຸ່ມທ່າບໍແກ້ວຄື່: ບ້ານບວມພໍ, ນາກຶນ ແລະບ້ານວຽງສະໄໝ ຈາກນັ້ນ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກສູ່ ບໍລິເວນບ້ານອອ້ມຂ້າງ ປະຈຸບັນທົ່ວເມືອງ ມີບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວ ຈຳນວນ 7 ບ້ານ ໃນ 2 ກຸ່ມບ້ານ.

ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມ ການລະບາດຂອງຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປ້ອງກັນ ແລະກຳຈັດຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງ, ຄະນະສຳຫຼວດຕິດຕາມ ເຝົ້າລະວັງຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ສຸມໃສການສຳຫຼວດກວດກາ ປ້ອງກັນ ແລະສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່ລາມອອກສູ່ເຂດອື່ນ ໃນນີ້ ໄດ້ພົ່ນຢາກຳຈັດແລ້ວ 8 ຈຸດ ກວມເອົາ 2 ບ້ານ ໃນເນື້ອທີເກືອບ 20 ເຮັກຕ່າ ພາຍຫຼັງສຳເລັດໃນການພົ່ນຢາໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະສຳຫຼວດຕິດຕາມ ເຝົ້າລະວັງຂັ້ນເມືອງ ຈະສືບຕໍ່ລົງບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນຕິດຕາມ ຖ້າພົບເຫັນຈຸດວາງໄຂ່ ແລະການແຕກເປັນຕົວອ່ອນ ໃຫ້ລາຍງານພາກສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈະກຳຈັດ ໃຫ້ຈຳນວນປະຊາກອນ ຂອງຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປ່ອງ ບໍ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ລະບາດໄປສູ່ເຂດອື່ນ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວອັບເດດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)