GMT+7 27/05/2018 12:20

ຄວາມລັບແຕກ! ນ້ອງສາວເຜີຍ ໂຣນັລໂດ ສ້າງຫ້າມຄົນໃນຄອບຄົວເວົ້າເຖິງ ເມສຊີ

 

ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຊັງເຂົ້າກະດູກດໍາໄດ້ ຫຼື ຍິງກວ່າຄູ່ແຂ່ງກາຍເປັນຄູ່ແຄ້ນໄປສາແລ້ວ ເມື່ອ ເຄເທຍ ນ້ອງສາວຂອງ ຄຣິສເຕຍໂນ ໂຣນັລໂດ ກອງໜ້າຂອງ ຣີລ ມາດຣິດ ເປີດເຜີຍເລື່ອງລັບພາຍໃນຄອບຄົວອອກສື່ໃນຕ່າງປະເທດວ່າ: ໂຣນັລໂດ ຈະຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍ ເມື່ອໄດ້ຍິນໃຜເວົ້າເຖິງ ລີໂອເນລ ເມສຊີ ກອງໜ້າຄູ່ແຂ່ງຂອງ ບາເຊໂລນາ ໃຫ້ໄດ້ຍິນໃນບ້ານ.

ຫຼາຍຄົນຕ່າງກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ໂຣນັລໂດ ກັບ ເມສຊີ ຕ່າງເປັນນັກເຕະຮ່ວມວົງການ ທີ່ໂດດເດັ່ນທັງສູງ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນກັນສູງ ລວມເຖິງສ້າງສະຖິຕິແຂ່ງກັນອີກດ້ວຍ ເຖິງວ່າ ໂຣນັລໂດ ຈະອອກມາບອກຕໍ່ສື່ວ່າ ບໍ່ເຄີຍເຫັນ ເມສຊີ ເປັນສັດຕູ, ແຕ່ຫຼ້າສຸດ ຄວາມລັບແຕກເມື່ອນ້ອງສາວຂອງ ໂຣນັລໂດ ເວົ້າກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.

ໂດຍລາຍງານຈາກ ເລີ ກິບ ສື່ໃນຕ່າງປະເທດອ້າງອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງ ເຄຍເທຍ ນ້ອງສາວຂອງ ໂຣນັລໂດ ວ່າ: “ ພວກເຮົາຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງ ເມສຊີ ພາຍໃນບ້ານ ເພາະ ໂຣນັລໂດ ຮູ້ເລື່ອງລາວມາພໍແລ້ວຕອນຢູ່ນອກນບ້ານ ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ລາວກັບເຂົ້າມາຈາກພາຍນອກ ກໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງເປັນຢ່າງດີ ເພາະນີ້ຄືສະຖານທີ່ມີໄວ້ຜັກຜ່ອນ ແລະ ເຕີມພະລັງໃຫ້ກັບຕົວເອງ ”.

 

 

ຂໍ້ມູນມາຈາກ : ລາວອັບເດດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)