GMT+7 27/05/2018 12:06

ໂຮງຮຽນບ້ານຫ້ວຍຫອຍກຳລັງຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່

 

 

ເຫັນຮູບແລ້ວຫຼາຍທ່ານຕ້ອງມີຄຳເວົ້າໃນໃຈປະມານວ່າຄວນສ້າງໃໝ່ໄດ້ແລ້ວ!!! ແຕ່ດ້ວຍເງື່ອນໄຂທາງເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ພ້ອມ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ເກົ່າແກ່ຊຸດໂຊມມາຫຼາຍປີ ແນວໃດກໍ່ດີນ້ອງໆກໍ່ມານັ່ງຮຽນຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະໄວໆນີ້ກຳລັງຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງປັບປຸງໃໝ່ແລ້ວ.

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກໂຄງການໂອກາດດ້ານການສຶກສາລາວ ຫຼື LEOT ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ຕົວຈິງແລ້ວ ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ຕາດກະຈຳ ແລະບ້ານຫ້ວຍຫອຍ ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕອນນີ້ທາງໂຄງການ LEOT ກຳລັງຮ່ວມມືກັບພະແນກສຶກສາ ແລະກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ ກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ຂຶ້ນແຜນກໍ່ສ້າງປັບປຸງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄືນໝົດນັບແຕ່ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ແລະທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ແມ່ນສ້າງຫ້ອງຮຽນໃໝ່ທີ່ສະ ອາດສວຍງາມໃຫ້ລູກຫຼານຊາວບ້ານຫວຍຫອຍໄດ້ສຶກສາຮ່ຳຮຽນຕໍ່ໄປ.

ໂຄງການ LEOT ໄດ້ມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຂະແໜງການສຶກສາລາວມາ 11 ປີແລ້ວ ຮອດປະຈຸບັນ, ໂຄງການໂດຍຫຼັກແມ່ນເນັ້ນສົ່ງເສີມການສຶກສາໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງລະບົບພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງການສຶກສາແລ້ວ ຍັງໃຫ້ທຶນແກ່ນັກຮຽນທີ່ຮຽນດີຮຽນເກັ່ງ ແຕ່ຖານະຄອບຄົວຍາກຈົນ.

ປະຈຸບັນຍັງມີນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກໂຄງການລວມ 270 ກວ່າຄົນ ຂະນະທີ່ນັບຄືນຫຼັງອີກ 5 ປີໂຄງການ LEOT ແມ່ນໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາໄປນ້ອງນັກຮຽນໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 1000 ຄົນ. ໂດຍຕິດພັນກັບການ ຊ່ວຍທຶນການສຶກສາໃນເວລາຮຽນຢູ່ສາມັນແລ້ວໂຄງການຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນນ້ອງໆທີ່ກຳລັງຮຽນຕໍ່ຢູ່ບັນດາວິທະຍາໄລ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລອີກ 25 ຄົນ.

ໂຄງການ LEOT ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງຈາກລັດຖະບານອັງກິດ ແລະປະທດອື່ນປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເພີ່ມ, ສ່ວນບຸກຄະລາກອນທີ່ລົງຕົວຈິງ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວທາງໂຄງການຈະຮັບເອົາອາສາສະໝັກທີ່ຈົບການສຶກສາໃໝ່ ເພື່ອນຳເອົາຄວາມຮູ້ເຂົາເຂົ້າເຫຼົ່ານັ້ນມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການພັດທະນາເດັກນ້ອຍລາວ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວອັບເດດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)