GMT+7 26/05/2018 14:51

ພົ້ນທຸກຍ້ອນໝາກສີດາ ແຕ່ກະຍ້ອນຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນຄຽງຄູ່ກັນໄປ

 

 

ວຽກງານການກະສິກໍາ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອັນຈໍາເປັນສໍາລັບການນໍາເອົາປະເທດເຮົາຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ຂອງເມືອງນາຊາຍທອງຖືເປັນວຽກງານໃຈກາງໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ.

ປະຈຸບັນເຫັນວ່າປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບໂດຍການຫັນມາບໍລິໂພກພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ປອດສານພິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງນາຊາຍທອງຈິ່ງໄດ້ລົງໃກ້ ຊິດຕິດແທດ, ຊຸກຍູ້ແນະນໍາເຕັກນິກວິຊາການທາງດ້ານການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີໃນການປູກພືດຂາຍເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆຊຶ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນ, ກໍມີຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແກ້ວປັນຍາ ວົງຄໍາຊາວຢູ່ບ້ານ ໂພນແກ້ວເມືອງນາຊາຍທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນອີກຄອບຄົວໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ບຸກບືນໃສ່ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກຈົນກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບໃນການປູກໝາກສີດາ ປອດສານພິດເປັນສິນຄ້າ.  

ທ້າວ ແກ້ວປັນຍາ ວົງຄໍາຊາວ  ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ: ພາຍໃນຄອບຄົວມີນໍາກັນທັງໝົດ 6 ຄົນ, ແຮງງານຕົ້ນຕໍມີ 3 ຄົນ, ໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນເປັນຄູສອນໂຮງຮຽນເອກະ ຊົນແຕ່ຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ ເອື້ອອໍານວຍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຝືດເຄືອງ, ບໍ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ, ໄດ້ເງິນ ເດືອນມາເທົ່າໃດກໍໝົດບໍ່ມີຮອດ ເງິນແຮໄວໃນເວລາເຈັບເປັນ, ຄອບ ຄົວທຸກຍາກຂາດເຂີນ. ຍ້ອນວ່າບໍ່ຢາກຈົມຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກມາຮອດປີ 2013 ຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຫັນມາເຮັດອາຊີບກະສິກໍາທີ່ຕົນ ເອງມັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ ປູກໝາກສີດາປອດສານພິດເປັນ ສິນຄ້າ, ປູກໜໍ່ໄມ້, ກ້ວຍ ແລະ ອ້ອຍປະສົມປະສານກັນ.  ເຊຶ່ງໄດ້ ນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນໃນການຜະລິດມີ ທັງໝົດປະມານ 6 ໄລ່ ໃນນັ້ນ, ໄດ້ລົງທຶນປູກ ໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ປີກໍສາມາດ ນໍາເອົາຜົນຜະລິດອອກຈໍາໜ່າຍ ສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະຜົນຜະລິດທີ່ ໄດ້ຮັບມາແມ່ນໄປຈໍາໜ່າຍຢູ່ຕະ ຫຼາດກະສິກໍາປອດສານພິດນະ ຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງອາທິດ 1 ຂາຍໄດ້ 4 ເທື່ອ ຢູ່ເດີ່ນເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ວັນຈັນ ກັບວັນພະຫັດ ແລະເດີ່ນທາດຫຼວງ ແມ່ນວັນພຸດກັບວັນເສົາ, ແຕ່ລະ ອາທິດສະເລ່ຍການຂາຍໝາກສີ ດາບໍ່ຫຼຸດ 50-60 ກິໂລຕໍ່ເທື່ອບາງ ຄັ້ງກໍຮອດ 100 ກິໂລຕໍ່ເທື່ອ ອີງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງ ຕະຫຼາດ ແລະຂາຍໃນລາຄາ 20 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລ ໄລ່ສະເລ່ຍແລ້ວໃນ ອາທິດແມ່ນໄດ້ 3-4 ລ້ານກີບ, ແຕ່ລະປີທີ່ຜ່ານມາມີລາຍຮັບໄດ້ ປະມານ 50-60 ລ້ານກີບ. ມາ ຮອດ ປີ 2016 ນີ້ມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍໝາກສີດາສູງເຖິງ 120 ລ້ານ.   ສໍາລັບການບົວລະບັດຮັກສາ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປານໃດພຽງແຕ່ຕ້ອງມີການຫຸ້ມຫໍ່ໝາກສີດາດ້ວຍຖົງຢາງເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າທໍາລາຍຂອງແມງໄມ້ ແລະ ໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ເດືອນໝາກກໍເລີ່ມຈະສຸກເຫຼືອງ ແລ້ວກໍສາມາດນໍາເອົາໄປຈໍາໜ່າຍ ໄດ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຫົດນໍ້າເປັນ ປົກກະຕິ ແລະການໃສ່ຝຸ່ນບົ່ມທີ່ ເຮັດເອງ; ໃນໄລຍະເດືອນ 1 ແມ່ນໃສ່ຝຸ່ນເທື່ອໜຶ່ງ. ສ່ວນການປູກແມ່ນຈະປູກໃນໄລຍະຫ່າງກັນປະມານ 2 ແມັດ ໝາກສີດາຕົ້ນໜຶ່ງມີອາຍຸໄດ້ປະມານ 10 ປີ, ການ ຄາດຄະເນໝາກ ສີດາປະມານ 3 ໜ່ວຍຕໍ່ກິໂລ ສໍາລັບແນວພັນໜ່ວຍ ລະກິໂລມີແຕ່ວ່າຄົນເຮົາບໍ່ມັກບໍລິ ໂພກມັນໃຫຍ່ເກີນໄປ ໃນຕົ້ນ 1 ມີ ປະມານ 30 ໜ່ວຍ.    

ຈຸດດີຂອງໝາກສີດາສາມາດ ເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແລະ ເຮົາສາມາດກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ອີກບ່ອນໃດທີ່ລູກຄ້າຫຼາຍແມ່ນເຮົາເອົາໄປຈໍາໜ່າຍໃນຈໍານວນຫຼາຍຖ້າວ່າບ່ອນໃດມີລູກຄ້າໜ້ອຍເອົາໄປໜ້ອຍ ເພື່ອບໍ່ເປັນການລົ້ນຕະຫຼາດ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນໄດ້ຂາຍໝົດ.    ປະຈຸບັນນີ້, ຄອບຄົວຂອງຂ້າ ພະເຈົ້າ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກຸ່ມ ກະສິກໍາອິນຊີຢູ່ບ້ານໂພນແກ້ວ ຈາກການປູກໝາກສີດາເປັນສິນຄ້າ ຖືວ່າຄອບຄົວມີ ການພັດທະນາ ຫຼາຍຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຫັນມາທໍາ ການຜະລິດໝາກສີດາເປັນສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະມີລາຍຮັບເພີ່ມ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ມີເງິນສະສົມໄວ້, ມີເງິນແຮໄວ້ໃນເວລາເຈັບເປັນ, ແລະທຶນສົ່ງເສີມ ການສຶກສາແກ່ລູກ ເວົ້າລວມແລ້ວສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກ ຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ ກໍຍ້ອນມີລາຍຮັບຈາກການປູກໝາກສີດາ ປອດສານພິດເປັນສິນຄ້າ.

 

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ກະເສດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)