GMT+7 26/05/2018 14:49

ລັດເລັ່ງດັດສົມທຸລະກິດນຳເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ພ້ອມທັງຫັນມາຄຸ້ມຄອງປໍ້າໃຫ້ເຂົ້າລະບຽບ

 

 

ຜູ້ປະກອບການຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນຕ້ອງເປັນຮ້ອນໆໜາວໆ ເພາະຫຼາຍປໍ້າຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຖານທີ່ລັດອະນຸຍາດ. ໃນບົດແນະນໍາໄດ້ກໍານົດ 1 ປີ ສໍາລັບການລວມຕົວກັນຂອງ ບໍລິສັດ ນໍາເຂົ້າ -ສົ່ງອອກນໍ້າມັນ, ໃຫ້ເວລາ 2 ປີ ສໍາລັບປໍ້າທີ່ເປີດ ໃຫ້ບໍລິການແລ້ວບໍ່ຖືກລະບຽບຕ້ອງໂຈະກິດຈະການຖາວອນ ແລະ ກໍານົດ 3 ປີອາຍຸໃບທະບຽນ ທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນ ( ຖືກລະບຽບສາມາດຕໍ່ໄດ້ ບໍ່ຖືກກໍ່ຄືໂຈະກິດຈະການ ).

ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2018 ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ) ກໍ່ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະນໍາ ເລກທີ 0521/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2018 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລກທີ 331/ນຍ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຄ ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ທຸລະກິດນໍ້າມັນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່, ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນໃຫ້ຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ດໍາລັດທີ່ວາງອອກ ເຊິ່ງຄຳແນະນຳດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລກທີ 331/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 ມີ 11 ພາກ 87 ມາດຕາ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນລະອຽດສົມຄວນ. ໃນນັ້ນ, ຈະຂໍຍົກຕົວຢ່າງບາງມາດຕາສຳຄັນ ຄື: ມາດຕາທີ 7 ຂໍ້ 3 ປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລະບຸເພີ່ມຕື່ມໃນຂໍ້ 3.1 ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຕ້ອງຫ່າງຈາກເຂດຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຕະຫຼາດ, ແຫຼ່ງນໍ້າ, ທາງໂຄ້ງ, ທາງແຍກ ແລະ ທາງສູງຊັນ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ( 100 ) ແມັດຂຶ້ນໄປ  ແລະ ຕ້ອງຫ່າງຈາກປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສ້າງຕັ້ງແລ້ວ ໜຶ່ງພັນ ( 1.000 ) ແມັດຂຶ້ນໄປ ຕາມທິດດຽວກັນ ແລະ ບໍ່ນອນຢູ່ໃນເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງທຸກປະເພດ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນໝວດທີ 4 ມາດຕາທີ 27 ໃນແຖວສຸດທ້າຍ ລະບຸວ່າ: ໃບຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ມີອາຍຸນໍາໃຊ້ 2 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້. ມາດຕາທີ 28 ແຖວສຸດທ້າຍລະບຸວ່າ ສຳລັບປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກ່ອນດຳລັດສະບັບນີ້ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດຂອງມາດຕານີ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາສອງປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ດຳລັດສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດເປັນຕົ້ນໄປ ຖ້າກາຍສອງປີຍັງບໍ່ສາ ມາດປັບປຸງສຳເລັດແມ່ນໃຫ້ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮື້ຖອນປໍ້າດັ່ງກ່າວ.

ຈາກດຳລັດດັ່ງກ່າວກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ປໍ້າໃດທີ່ຕັ້ງຫ່າງກັນບໍ່ເກີນ 1 ພັນແມັດ, ປໍ້ານໍ້າມັນຕິດຕະຫຼາດ, ຊຸມຊົນ, ທາງໂຄ້ງ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນມີເວລາຢູ່ສອງປີ ທີ່ລັດຈະສັ່ງໂຈະກິດຈະການ ຫຼື ຮື້ຖອນ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃສ່ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2016 ໂດຍທ່ານໄດ້ສະເໜີທີ່ ປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເບິ່ງຄືນປ້ຳນ້ຳມັນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ, ການຕັ້ງປ້ຳນ້ຳມັນ, ການຕັ້ງສາງນ້ຳມັນຄວນກຳນົດແນວໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟມີລະບຽບຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊາດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກ່ອນໜ້າດຳລັດຈະຖືກເຊັນຮັບຮອງ ກະຊວງ ອຄ ກໍ່ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0509/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2017 ເຖິງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງໃນທົ່ວປະເທດ, ປະທານສະ ມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສລາວ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເລື່ອງ: ຢຸດຕິການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສາງ ແລະ ປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຊົ່ວຄາວ.

ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່, ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນໃຫ້ຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ດໍາລັດທີ່ວາງອອກ ເຊິ່ງຄຳແນະນຳ ດັ່ງກ່າວຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເລກທີ 331/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017 ມີ 11 ພາກ 87 ມາດຕາ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນລະອຽດສົມຄວນ. ໃນນັ້ນ, ຈະຂໍຍົກຕົວຢ່າງບາງມາດຕາສຳຄັນ ຄື: ມາດຕາທີ 7 ຂໍ້ 3 ປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລະບຸເພີ່ມຕື່ມໃນຂໍ້ 3.1 ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຕ້ອງຫ່າງຈາກເຂດຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຕະຫຼາດ, ແຫຼ່ງນໍ້າ, ທາງໂຄ້ງ, ທາງແຍກ ແລະ ທາງສູງຊັນ ໜຶ່ງຮ້ອຍ ( 100 ) ແມັດຂຶ້ນໄປ  ແລະ ຕ້ອງຫ່າງ ຈາກປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສ້າງຕັ້ງແລ້ວ ໜຶ່ງພັນ ( 1.000 ) ແມັດຂຶ້ນໄປ ຕາມທິດດຽວກັນ ແລະ ບໍ່ນອນຢູ່ໃນເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງທຸກປະເພດ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນໝວດທີ 4 ມາດຕາທີ 27 ໃນແຖວສຸດທ້າຍ ລະບຸວ່າ: ໃບຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ມີອາຍຸນໍາໃຊ້ 2 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້. ມາດຕາທີ 28 ແຖວສຸດທ້າຍລະບຸວ່າ ສຳລັບປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ໄດ້ຮັບ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວກ່ອນດຳລັດສະບັບນີ້ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບົດບັນຍັດຂອງມາດຕານີ້ ພາຍໃນກຳນົດເວລາສອງປີ ນັບແຕ່ວັນທີ່ດຳລັດສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດເປັນຕົ້ນໄປ ຖ້າກາຍສອງປີຍັງບໍ່ສາມາດ ປັບປຸງສຳເລັດແມ່ນໃຫ້ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮື້ຖອນປໍ້າດັ່ງກ່າວ.

ຈາກດຳລັດດັ່ງກ່າວກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ປໍ້າໃດທີ່ຕັ້ງຫ່າງກັນບໍ່ເກີນ 1 ພັນແມັດ, ປໍ້ານໍ້າມັນຕິດຕະຫຼາດ, ຊຸມຊົນ, ທາງໂຄ້ງ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນມີເວລາຢູ່ສອງປີ ທີ່ລັດຈະສັ່ງໂຈະກິດຈະການ ຫຼື ຮື້ຖອນ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃສ່ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2016 ໂດຍທ່ານໄດ້ສະເໜີທີ່ ປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເບິ່ງຄືນປໍ້ານໍ້າມັນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ, ການຕັ້ງປໍ້ານໍ້າມັນ, ການຕັ້ງສາງນ້ຳມັນຄວນກຳນົດແນວໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟມີລະບຽບຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊາດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກ່ອນໜ້າດຳລັດຈະຖືກເຊັນຮັບຮອງ ກະຊວງ ອຄ ກໍ່ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0509/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2017 ເຖິງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງໃນທົ່ວປະເທດ, ປະທານສະ ມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສລາວ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເລື່ອງ: ຢຸດຕິການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສາງ ແລະ ປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊົ່ວຄາວ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຫນັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)