GMT+7 27/05/2018 12:06

ຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນພາສາອັງກິດສ່ວນຫລາຍມາຈາກໂຮງຮຽນແສງດາລາ

 

ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພານີ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຜົນແລະມອບລາງວັນໃຫ້ ຜູ້ຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂຶ້ນທີ່ໂຮງຮຽນ ມສວຽງຈັນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະມອບລາງວັນດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ ບົວລານ ສີລິປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຫົວໜ້າສະຖາບັນ, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຄູ-ອາຈານ, ພ້ອມດ້ວຍນັກຮຽນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນເຂົ້າຮ່ວມນຳດ້ວຍ.

ການແຂ່ງຂັນຄວາມສາມາດດ້ານການນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນປີນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປີທີ3, ໂດຍການ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນປະກັນຄຸນະພາບ ແລະ ບໍລິສັດໄອໄອຈີ ສຶກສາລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນ 2ຮອບ, ຮອບທີ 1 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 18-25 ພະຈິກ2017 ແລະ ຮອບຊີງຊະນະເລີດຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-13 ກຸມພາ 2018 ຢູ່ໃນ6ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ກໍເພື່ອແນໃສ່ວັດລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ, ນັກສຶກສາມະຫາ ວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລທັງ ພາກລັດແລະເອກະຊົນ, ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນ ພາສາອັງກິດໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆຂອງລາວມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ, ພ້ອມນັ້ນກໍຮູ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຕົນອີກດ້ວຍ.

ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ, ມີ2ຫົວຂໍ້ ຄື: TOEFL Junior Challenge (ນັກຮຽນອາຍຸແຕ່ 11-15 ປີ) ແລະ TOEIC Challenge (ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາອາຍຸ ແຕ່ 16-22 ປີ). ເຊິ່ງຮອບທີ 1 ມີຜູ້ເຂົ້າສອບເສັງທັງໝົດ 1.127 ຄົນ, ຍິງ 548 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ມີນັກສອບເສັງ TOEFL Junior Challenge ຈໍານວນ 693 ຄົນ, ຍິງ 390 ຄົນ ແລະ ນັກ ສອບ ເສັງ TOEIC Challenge ຈໍານວນ 341 ຄົນ, ຍິງ 183, ຮອບທີ 2 ແມ່ນຮອບຊີງຊະນະເລີດມີນັກສອບເສັງ 149 ຄົນ, ຍິງ 91 ຄົນ, ສະເພາະນັກຮຽນທີ່ມາລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມ ການແຂ່ງຂັນໃນນັ້ນ, ມີນັກ ສອບເສັງ TOEFL Junior Challenge ຈໍານວນ 93 ຄົນ, ຍິງ 57 ຄົນ ແລະນັກສອບເສັງ TOEIC Challenge 2016 ຈໍານວນ 56 ຄົນ, ຍິງ 34 ຄົນ.

ຜົນການແຂ່ງຂັນ “TOEFL Junior Challenge” ອັນດັບ 1ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ຈີ່ນູ່ລີ ບົວປາວ, ອັນດັບທີ 2 ແມ່ນນາງ ມາລິສາ ແລະ ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ທ້າວ ວິທະຍາ ພິລາພັນເດດ ທັງ 3 ນ້ອງແມ່ນມາຈາກ ໂຮງຮຽນແສງດາຣາ ນະ ຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ສ່ວນ ຜົນການແຂ່ງຂັນໃນສາຍ “TOEIC Challenge” ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ ແກ່ທ້າວ ອາມານາ ສຸດທິຈັກມາ ຈາກໂຮງຮຽນແສງດາຣານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ້າວ ໄຊສົມພຽນ ສຸລິສັກ ມາຈາກໂຮງຮຽນ AIS ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ, ອັນດັບທີ 2 ໄດ້ແກ່ ນາງ ສິຣິສັກ ແສງດາລາ ແລະ ອັນດັບທີ 3 ໄດ້ແກ່ ນາງ ພານຸລີ ສູນດາລາທັງ ສອງມາຈາກໂຮງຮຽນແສງດາຣານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ShareKao

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)