GMT+7 26/05/2018 14:50

ຮູ້ຫຼາຍໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍ...!!! ລ້ຽງສັດແບບປະສົມປະສານສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບຄອບຄົວ

 

 

ໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະການຊອກຢູ່ທຳກິນຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່ານັ້ນແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍວິທີດ້ວຍກັນ ນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຮົາຈະເລືອກເອົາວິທີໄດ້ທີ່ຈະເໝາະສົມກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຕ້ອງມີກັບຄວາມດຸ ໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນບໍ່ວ່າຈະເປັນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຄ້າຂາຍບໍລິການ, ການເຮັດທຸລະກິດເລັກໆໜ້ອຍໆພາຍໃນຄອບຄົວ ເພາະວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາໄດ້ລົງມືເຮັດໄປນັ້ນຈະເປັນສິ່ງຕັດສິນອະນາຄົດຂອງຄອບຄົວຕົວເຮົາເອງຄື: ກັບຄອບຄົວຂອງທ້າວ ບົວພັນ ອາຍຸ 59 ປີ, ປະຈຸບັນຢູ່ ບ້ານນ້ຳລາ ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທ່ານໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍໃນຄອບຄົວມີທັງໝົດ 7 ຄົນ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດນາພໍແຕ່ກຸ່ມກິນໃນຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນບໍ່ ໄດ້ຂາຍເປັນສິນຄ້າ.

ໃນເມື່ອກ່ອນການລ້ຽງສັດປີກ ແມ່ນລ້ຽງແບບບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວໃສ່ໃຈຊາປານໃດລ້ຽງແບບຕາມມີຕາມເກີດພໍໄດ້ກິນ ແລະຂາຍເລັກໆ ໜ້ອຍໆ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດແບບເອົາ ຈິງເອົາຈັງກັບການລ້ຽງສັດປີກປະເພດ ໄກ່, ເປັດ, ນົກກະທາ ແລະຈົກໜອງລ້ຽງປາຈຳນວນໜຶ່ງນີ້ ມາເປັນອາຊີບສຳຮອງ ໂດຍເລີ່ມລ້ຽງທຳອິດແມ່ນປີ 2015 ພາຍຫຼັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາໄລຍະໜຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ກໍຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ. ເພາະວ່າແນວພັນທີ່ເອົາມາ ລ້ຽງນັ້ນແມ່ນແນວພັນພື້ນເມືອງ, ທີ່ຫາໄດ້ຕາມທ້ອງຖິ່ນບ້ານເຮົາ ເອງທຳອິດມີແມ່ພັນ 30 ກວ່າໂຕ, ພໍ່ພັນປະມານ 9 ໂຕ, ເນື້ອທີ່ທ່ີລ້ຽງ ແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນ ຂອບເຂດຈຳກັດ ເພາະວ່າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄກ່ໄປລົບກວນເຄື່ອງປູກຂອງຝັງຂອງຄົນອື່ນ, ຕົ້ນທຶນໝູນວຽນໃນກ ານລ້ຽງ ແມ່ນປະມານ 10 ກວ່າລ້ານກີບ, ການປະສົມພັນແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ປະສົມພັນ ກັນເອງແບບທຳມະຊາດ ແລະໃຫ້ແມ່ຝັກເອງ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີປານໃດ ເມື່ອເປັນແນວ ນັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຊື້ຕູ້ຝັກໄຂ່ມາ 1 ຕູ້ ແລ້ວຄັດຈ້ອນເອົາໄຂ່ມາຝັກໃສ່ຕູ້ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນດີກ່ອນການໃຫ້ແມ່ໄກ່ຝັກເອງ.

ຈາກການຕັດສິນໃຈລົງມືເຮັດ ແທ້ທຳຈິງ ແລະນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິ ທີການທີ່ໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມມານັ້ນ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດມັນກໍສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຊັ່ນ: ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວເດືອນ ໜຶ່ງປະມານ 2 ລ້ານກວ່າກີບ, ໃນການຂາຍນັ້ນນັບແຕ່ມື້ຝັກອອກມາ ຈົນຮອດ 3 ເດືອນ ແມ່ນສາມາດຂາຍໄດ້ໃນກິໂລໜຶ່ງ 40 ພັນກີບ, ເປັດກິໂລໜຶ່ງ 30 ພັນກີບ.   ທ່ານ ບົວພັນ ຍັງກ່າວຕື່ມອີກ ວ່າ: ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຢາກລ້ຽງ ສັດປີກແບບປະສົມປະສານນີ້ ກໍຍ້ອນວ່າຕົນເອງໄດ້ໄປຮ່ວມຝຶກ ອົບຮົມເລື່ອງການລ້ຽງສັດປີກປະສົມປະສານກັບການລ້ຽງປາເປັນໜອງມາຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ເພາະວ່າການລ້ຽງສັດປີກໃນຂອບ ເຂດທີ່ເຮົາຈຳກັດນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ ກ່ອນການລ້ຽງແບບປ່ອຍ ຕາມທຳມະຊາດ ຫຼັງຈາກເຮັດການ ຜະລິດດ້ວຍການລ້ຽງສັດແບບປະສົມປະສານມານີ້ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວປີໜຶ່ງໄດ້ປະ ມານ 18 ຫາ 20 ລ້ານກວ່າກີບ ເປັນກຳໄລທັງໝົດ.    

ທຽບໃສ່ແຕ່ເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວຂາດໆເຂີນໆ ລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍ, ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ ນີ້ກໍ່ມີເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ທີ່ຈຳເປັນ ແລະສາມາດປຸກເຮືອນຢູ່ຖາວອນ 1 ຫຼັງ, ມີເງິນທ້ອນຈຳນວນໜຶ່ງໄວ້ໃຊ້ໃນເວລາສຸກເສິນ ສ່ວນແຜນການໃນອະນາຄົດແມ່ນຈະໃຫ້ລູກເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ກິດຈະການ ທີ່ໄດ້ເຮັດມານີ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາຕື່ມ ແລະປັບປຸງສະຖານທີ່ໃຫ້ກວ້າງກວ່າເກົ່າ ແລະຈະສູ້ຊົນ ໃຫ້ມີລາຍຮັບປີໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້ 70-80 ລ້ານກີບ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: kraseth

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)