GMT+7 26/05/2018 14:52

ປີໂຕລ້ຽມເທດດິ້ງລາວ ຮ່ວມມືພູມາເອັນເນີຈີ

 

 

ສ້າງສັກກະຍະພາບໃນການສຳຮອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນລາວດ້ວຍເປົ້າຫມາຍແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສອດຄ່ອງ ພ້ອມກັບເຫັນໄດ້ເງື່ອນໄຂໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຮ່ວມກັນ ສອງບໍລິສັດຈິ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັນເຊັນສັນຍາສ້າງສັກ ກະຍະພາບໃນການສຳຮອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ

ທ່ານຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານາສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທດດິ້ງລາວມະຫາຊົນ ກ່າວວ່າ: ການເຊັນສັນຍາ ແລະ ຮ່ວມທຶນຂອງ ພີທີແອລ ກັບບໍລິສັດ puma energy ໃນຄັ້ງນີ້ ເນື່ອງຈາກທັງສອງບໍລິສັດແມ່ນມີທ່າແຮງ ແລະ ສັກກະຍະພາບໃນຫລາຍໆດ້ານໂດຍ ພີທີແອລ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດໃນການສະຫນອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈົນສາມາດຍາດເອົາສ່ວນແບ່ງໃນຕະຫລາດຜູ້ສະຫນອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເປັນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງປະເທດ ແລະ ສາມາດນຳບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວໄດ້ ດ້ານບໍລິສັດພູມາ ເອັນເນີຈີ ກໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນລະດັບສາກົນ ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຢູ່ 49ປະເທດທົ່ວໂລກ ມູນຄ່າທາງທຸລະກິດຫລາຍກວ່າ 100ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ

ການຮ່ວມມືກັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນການເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບຂອງການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໃນອານາຄົດ ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນກຳລັງແຮງໃນການສຳຮອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ນອກນັ້ນບໍລິສັດພູມາ ເອັນເນີຈີ ຍັງຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໃຫມເຂົ້າມານຳໃຊ້ໃນການບໍລິຫານງານ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃນບໍລິສັດອີກດ້ວຍ

ທ່ານໂຣເບີດ ໂຈນສ ປະທານບໍລິສັດພູມາ ເອັນເນີຈີ ສິງກະໂປ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເຫັນການພັດທະນາຍ່າງຕໍ່ເນື່ອງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວ ພ້ອມທັງມີຄ່າ ຈີດີພີທີ່ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບຄົງ ທີ່ຕະຫລອດມາ ເຊິ່ງມັນເປັນທ່າແຮງທີ່ເຫມາະສົມໃນການເຂົ້າມາລົງທຶນຂະຫຍາຍການສະຫນອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ລວມທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມ ເທດດິ້ງລາວ ກໍ່ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນທຸລະກິດທີ່ສະຫນອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງລາວທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ໂດຍພວກເຮົາຫວັງວ່າການຮ່ວມທຶນໃນຄັ້ງນີ້ຈະສາມາດຊຸກຍູ້ບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມເທດດິ້ງລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນຳໃນການ ສະຫນອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ລາວມນອານາຄົດ

ພິທີເຊັນສັນຍາໄດ້ມີຂື້ນໃນວັນທີ 8ພຶດສະພາຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວ ພາຊາ ໂດຍມີພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມເທດດິ້ງລາວມະຫາຊົນ ຕາງຫນ້າໂດຍທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິສັດພູມາ ເອັນເນີຈີສິງກະໂປ ຕາງຫນ້າໂດຍທ່ານ ໂຣເບີດ ໂຈນສ ປະທານບໍລິສັດ ໃຫ້ກຽດເປັນສັກຂີພະຍານໂດຍທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ລັດຖະມົນຕີປະ ຈຳສຳນັກງານນາຍົກ, ທ່ານສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)