GMT+7 23/04/2018 10:55

3 ວິຊາການຈາກ ສະຫະພັນບານເຕະລາວ ສໍາເລັດການຍົກລະດັບ ການບໍລິຈັດການກິລາບານເຕະຂອງ ເອເອັຟຊີ

 

    ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີການສົ່ງວິຊາການຈໍານວນ 3 ທ່ານຄື: ທ່ານ ນາງ ຍອດແກ້ວ ພາວະດີ ຮັກສາການເລຂາທິການ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ຈັນທະວົງ ສິລິມະໂນທຳ ຜູ້ຈັດການ ຄລັບ ໄລເຊັນຊິ່ງ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທ່ານ ສັນຕິກອນ ແສງດາລາ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດບໍລິຫານຈັດການກິລາບານເຕະ ຈັດຂື້ນໂດຍສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ (AFC) ແລະ World Academy of Sports ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ, ນະຄອນຫຼວງກົວລາລໍາເປີ, ປະເທດ ມາເລເຊຍ.

ສໍາລັບຫຼັກສູດນີ້ ແມ່ນມີໄລຍະເວລາ 9 ເດືອນ ລວມທັງໝົດມີ 280 ຊົ່ວໂມງ ແບ່ງເປັນ 70 ຊົ່ວໂມງໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ 210 ຊົ່ວໂມງຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊ່ວງ, ຊ່ວງລະ 3 ວັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມອົບຮົມທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2017 ຈົນເຖິງ ຕົ້ນເດືອນເມສາ 2018.

ຫົວຂໍ້ທີ່ນໍາມາໃຊ້ໃນການອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມີທັງໝົດ 7 ຫົວຂໍ້ຄື:
1. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງບານເຕະສາກົນ.
2. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດໃນກິລາບານເຕະ.
3. ການບໍລິຫານການເງິນໃນກິລາບານເຕະ.
4. ການສ້າງລາຍຮັບຈາກກິລາບານເຕະ.
5. ການສື່ສານມວນຊົນ.
6. ການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ.
7. ການບໍລິຫານຈັດການກິລາບານເຕະ

ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ສອນໂດຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີ່ມີປະສົບການຕົວຈິງໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ໄລຍະສຸດທ້າຍແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2-4 ເມສາ 2018 ເຊິ່ງທັງ 3 ທ່ານ ກໍ່ສາມາດຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບ-ຮັບໃບປະກາດຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ.

 

 

ຂໍ້ມູນມາຈາກ : ລາວອັບເດດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)