GMT+7 23/04/2018 10:53

ອັດຕະປື ກໍານົດ 4 ຈຸດສຸມ ເພື່ອການພັດທະນາ

 

 

ຕາມການລາຍງານຈາກ ທ່ານນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພີມ ຫົວໜ້າ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ນີ້ວ່າ: ແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2020 ຄະນະພັກ ອໍານາດການປົກຄອງຂອງແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ມີການກໍານົດເອົາ 4 ຈຸດສຸມ ເພື່ອການພັດທະນາ ​ເຊິ່ງລວມມີ ບ້ານຈຸດສຸມ 64 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງ 36.343 ຄົນ, ມີ 7.287 ຄອບຄົວ, ໃນນັ້ນ ຄອບຄົວທຸກຍາກມີ 1.062 ຄອບຄົວ ແລະ ຄອບຄົວພັດທະນາມີ 5.289 ຄອບຄົວ.

ໃນ 4 ຈຸດສຸມ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະກອບ​ມີ ຈຸດ​ສຸມ​ທີ 1 ​ແມ່ນຈຸດສຸມ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ກຳນົດເອົາ 4 ຈຸດ ໃນ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງສະໜາມໄຊ ມີຈຸດສຸມ ຫີນລາດ,ໜອງຫີນ,ເມືອງຊານໄຊ ມີຈຸດສຸມ ນໍ້າງອນ ແລະ ເມືອງພູວົງ ມີຈຸດສຸມ ສົມບູນ; ຈຸດສຸມ ທີສອງ ແມ່ນການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ບ່ອນທຳມາຫາກິນຖາວອນ ໄດ້ນຳນົດເອົາ 10 ຈຸດທີ່ ນອນໃນ 5 ເມືອງຄື: ເມືອງເສດຖາ ມີຈຸດສຸມພະເມືອງ ແລະ ໂພນງາມ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ມີຈຸດສຸມ ໜື່ນຫົວເມືອງ,ເມືອງສະໜາມໄຊ ມີຈຸດສຸມສົ້ມປ່ອຍ, ຫີນລາດ, ແທໃຫ່ຍ, ເມືອງຊານໄຊ ມີຈຸດສຸມນໍ້າງອນ,ວັງຕັດ, ຊຳຫລວງ ແລະ ເມືອງພູວັງ ມີຈຸດສຸມສົມບູນ; ຈຸດສຸມທີສາມ ແມ່ນຈຸດສຸມພັດທະນາ ຊາແດນລາວ-ຫວຽດ ນາມ ເຊິ່ງທາງແຂວງ ໄດ້ກຳນົດເອົາ 2 ຈຸດ ຂອງ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຊານໄຊ ກໍານົດເອົາຈຸດສຸມວັງຕັດ ແລະ ເມືອງພູວົງ ກໍານົດເອົາຈຸດສຸມ ສົມບູນ ​ແລະ ຈຸດສຸມທີສີ່ ແມ່ນການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນະບົດ ໄດ້ກຳນົດເອົາ 10 ຈຸດໃນ 5 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ມີຈຸດສຸມ ເຊກະໜານ ແລະ ໜື່ນຫົວເມືອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີຈຸດສຸມ ພະເມືອງ ແລະ ສະແຄະ, ເມືອງສະໜາມໄຊ ມີຈຸດສຸມ ຫີນລາດ  ແລະ ສົ້ມປ່ອຍ, ເມືອງຊານໄຊ ມີຈຸດສຸມນໍ້າງອນ, ຈະເລີນໄຊ ແລະ ເມືອງພູວົງ ມີຈຸດສຸມຄໍາວົງສາ ແລະ ວົງສໍາພັນ.

 


ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)