GMT+7 23/04/2018 10:55

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຳມ່ວນ ເຂັ້ມງວດ 3 ເດືອນສາມາດ ຢຶດສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ 337 ໂຕ

 

 

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກວດກາສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ສົບທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາການ ລັກລອບຊື້-ຂາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ທີ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຕາມສາຍທາງ, ຕະຫລາດ, ແລວຊາຍແດນ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ເຊິ່ງນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ ຫາທ້າຍເດືອນມີນາ 2018 ສາມາດອາຍັດ ແລະ ຢຶດສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ຍັງມີຊີວິດ ແລະສັດປ່າທີ່ຕາຍ ໄດ້ທັງໝົດ 337 ໂຕ, ລວມນ້ຳໜັກ ເກືອບ 200 ກິໂລ ໃນນັ້ນ ປະກອບມີ: ໝູປ່າ, ຟານ, ໄກ່ປ່າ, ລີງ, ກະຮອກ, ໜູ, ແຫລວ, ງູ, ນົກ ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານ ສາລີ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າ ຂະແໜງກວດກາສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ແຂວງ ໄດ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສັດທີ່ຢຶດມາໄດ້ ໃນຄັ້ງນີ້ ໂຕທີ່ຍັງມີຊີວິດແມ່ນ ໄດ້ປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ ຈຳນວນ 84 ໂຕ, ລວມນ້ຳໜັກ 26,4 ກິໂລ, ສ່ວນສັດທີ່ ຕາຍແລ້ວ ແມ່ນ ໄດ້ເຜົາທຳລາຍ ຈຳນວນ 90 ໂຕ, ລວມນ້ຳໜັກ 33 ກິໂລ ແລະ ອີກຈຳນວນ 163 ໂຕ, ລວມນ້ຳໜັກ 140,3 ກິໂລ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ທຳລາຍຖິ້ມດ້ວຍການຝັງດິນ ໃນ ວັນທີ 22 ມີນາ 2018ຜ່ານມາ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)