GMT+7 23/04/2018 10:51

ສັງຄົມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ນິຍົມ ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ​ໄມ້ປ່ອງ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ

 

 

ປັດຈຸບັນຜູ້ຖືອາຊີບຫັດຖະກຳ ໄມ້ປ່ອງຍອມຮັບວ່າ ສັງຄົມໃຫ້ ຄວາມນິຍົມຊົມໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນ ໄມ້ປ່ອງປະເພດໂຕະຕັ່ງ ຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຜະລິດຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງສັງຄົມ ຍັງບໍ່ພຽງພໍເທື່ອ. 

ທ່ານ ນາງ ຈັນເນົາ ຄອບຄົວ ຕົວແບບຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອ ງຢູ່ບ້ານນາປໍ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຄອບ ຄົວລາວໄດ້ຖືເອົາ ອາຊີບຫັດຖະກຳ ໄມ້ປ່ອງມາແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ສຸມໃສ່ຜະລິດ ໂຕະຕັ່ງ ເປັນຊຸດ ຫລື ຜະລິດຕາມລູກຄ້າສັ່ງ. ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ພັດທະນາສີມືການຜະລິດ ບວກໃສ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງ ຂອງຄອບຄົວ ຈຶ່ງໄດ້ ຮັບການນິຍົມ ຈາກສັງຄົມນັບມື້ກວ້າງ ຂວາງ. ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນສາມາດ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນສິນຄ້າ ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ຫລື ໂອດ໋ອບເມື່ອ 2-3 ປີຜ່ານມານີ້.  

ທ່ານນາງ ຈັນເນົາ ຍັງກ່າວຕື່ມ ວ່າ: ໄມ້ປ່ອງທີ່ນຳມາຜະລິດເປັນໂຕະຕັ່ງ, ຕ້ອງແມ່ນໄມ້ທີ່ໜາ, ແກ່ໂດຍຫລັງຈາກເອົາມາແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ອົບໃຫ້ແຫ້ງ ແຂງແກ່ນຂຶ້ນ,ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະ ພາບ ແລະ ປ້ອງ ກັນບໍ່ໃຫ້ແມງ ເຈາະ. ປັດຈຸບັນການຜະລິດ ຕະພັນໄມ້ ປ່ອງເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມແມ່ນຍັງ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງທັນ ເພາະວ່າແຮງງານ ທີ່ຜະລິດມີແຕ່ສອງຄົນ ແລະ ການຜະລິດຕ້ອງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ ເພື່ອຜະ ລິດຕະພັນ ອອກມາມີ ຮູບຊົງສວຍງາມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າ. ແນວໃດກໍ່ດີຜະລິດຕະ ພັນໄມ້ປ່ອງຂອງຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ມີ ການພັດທະນາດີຂຶ້ນກວ່າຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ຄົ້ນຄິດຜະ ລິດໃຫ້ ມີຫລາກຫລາຍໃຫ້ ແກ່ລູກຄ້າໄດ້ເລືອກຊົມໃຊ້. ໃນນັ້ນ, ກໍ່ມີຮູບແບບພັດໄດ້ ແລະ ພັດບໍ່ໄດ້. ເວົ້າລວມແລ້ວຖ້າລູກຄ້າ ຕ້ອງການແບບໃດກໍ່ສາມາດ ຜະລິດໄດ້ຕາມຄວາມມັກ.

ສຳລັບການຜະລິດນັ້ນ, ລາວໄດ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເດືອນໜຶ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້ 3 ຊຸດ. ໃນນັ້ນ, ຂາຍຊຸດໜຶ່ງ 7 ແສນ ຫາ 1 ລ້ານກີບ. ຜ່ານການຖືເອົາອາຊີບ ຜະລິດໄມ້ປ່ອງເປັນສິນຄ້າ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ກໍ່ເຮັດ ໃຫ້ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ຂອງຄອບຄົວມີ ການພັດທະນາດີຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນສາມາດສ້າງ ເຮືອນຢູ່ແບບຖາວອນ, ຊື້ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ຄອບຄົວ ແລະ ມີເງິນທ້ອນໄວ້ ໃຊ້ຕ່າງຈາກເມື່ອກ່ອນ. 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)