GMT+7 23/03/2018 20:03

ກູເກິລ ອາດຈະປ່ຽນຊື່ ແອນດຣອຍ ເວຍ ເປັນ ເວຍ ໂອເອັສ ແທນ

 

 

Android Wear ອາດເຖິງເວລາປ່ຽນພາບລັກໃໝ່ຫຼັງຈາກມີໂພສເທິງເວັບໄຊ້ Reddit ໂດຍຜູ້ໃຊ້ລາຍໜຶ່ງທີ່ລະບຸວ່າລະຫວ່າງການ Setup ໂມງ Android Wear ທີ່ບໍ່ລະບຸລຸ້ນ ເຂົາກໍ່ໄດ້ພົບກັບໄອຄອນໃໝ່ ພ້ອມຊື່ ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ໄອຄອນດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບໃຫ້ຄ້າຍຕົວອັກສອນ “W” ໃນທີມຫຼາກສີຕາມແບບສັນຍາລັກຂອງ Google ຕົວອັກສອນ W ທີ່ປະກົດນັ້ນເບິ່ງເໜືອນວ່າຈະມາຈາກ ຄຳວ່າ “Wear OS” ຢ່າສັບສົນກັບ “watchOS” ເຊິ່ງເປັນລະບົບປະຕິບັດການຂອງ Apple Watch.

ນີ້ອາດຄ້າຍກັບກໍລະນີຂອງ Google Pay ເຊິ່ງຫາກໍ່ເຂົ້າມາແທນທີ່ Android Pay ໄປເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ການປ່ຽນຊື່ເປັນ Wear OS ກໍ່ອາດເປັນການປ່ຽນພາບລັກວ່າຈະສະໜັບສະໜຸນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລະບົບປະຕິບັດການທັງ iOS ແລະ Android ໂດຍຈະເຫັນວ່າໃນໄລຍະຫຼັງອຸປະກອນປະເພດ Wearable Devices ມັກຈະອອກແບບໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ກັບອຸປະກອນທັງສອງລະບົບປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວ. ທັງນີ້ ໃນປະຈຸບັນ Android Wear ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ iOS ໄດ້ກໍ່ແທ້ແຕ່ວ່າມີຄວາມສາມາດຖືກຈຳກັດເປັນຢ່າງຫຼາຍເຮັດຫຍັງເກືອບບໍ່ໄດ້ເລີຍນອກຈາກແຈ້ງເຕືອນລ້າໆ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: sedthakid

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)