GMT+7 23/03/2018 20:03

ສຸດແປກ ພົບເຫັນສະມໍລະກົດເທິງດິນປະຊາຊົນບ້ານເຂົາຄໍ້ ນໍ້າໃສສີຂຽວຟ້າງົດງາມ

 

 

ທີ 13 ມີນາ ເວລາ 14:00 ນາທີ ທ່ານປະກອນ ຕັ້ງໃຈກົງ ນາຍອຳເພີເຂົາຄໍ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ປະກອບດ້ວຍ ປະຫຼັດອຳເພີ, ສສອ.ເຂົາຄໍ້ ແລະພະນັກງານເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ ສສອ.ເຂົາຄໍ້ ຣພ.ສຕ.ໜອງແມ່ນາ ໄດ້ກວດສອບພື້ນທີ່ສະນໍ້າ ເພື່ອລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ເຮັດການກະເສດຂອງ ນາງກິດຕິຍາ ຈັນທະເຕືອຍ, ນາງສິລິວັນ ພົນໝໍສີ ໝູ່ 6 ຕໍາບົນໜອງແມ່ນາ ອຳເພີເຂົາຄໍ້ ຈັງຫວັດເພັດສະບູນ ເພື່ອຈະກວດສອບສະນໍ້າມໍລະກົດ

ຈາກຜົນການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນ ສະນໍ້າດັ່ງກ່າວເນື້ອທີ່ປະມານ 1 ງານ ວັດຄ່າ pH ໄດ້ 5.56 ເປັນກົດອ່ອນໆ ໃນນໍ້າໄດ້ມີປາອາໃສຢູ່ເລັກໜ້ອຍ ເນື່ອງຈາກວ່າຫາກໍ່ຂຸດສະໃໝ່ໆ ເຊິ່ງໄດ້ສັນນິຖານວ່າພື້ນນໍ້າທີ່ເປັນສີຟ້າກໍ່ຍ້ອນວ່າພື້ນດິນໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວມີລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັບຫາດຊາຍ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ໄດ້ນໍາເອົາໂຕຢ່າງນໍ້າໄປກວດສອບແລ້ວ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສະນໍ້າແຫ່ງນີ້ເມື່ອປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮູ້ຂ່າວກໍ່ພາກັນເຂົ້າມາເບິ່ງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເຊິ່ງພວກເຂົາຈະມາເບິ່ງຄວາມງົດງາມຂອງສະມໍລະກົດແຫ່ງນີ້.

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: sanook

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)