GMT+7 23/03/2018 20:03

6 ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົມມັນລີບແບນ

 

1.ສະຜົມດຸເກີນໄປຫຼືສະໜ້ອຍເກີນໄປໃນ 1 ອາທິດ

ການສະຜົມດຸເກີນໄປແລະສະດ້ວຍຢາສະຜົມທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ໜັງຫົວ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຕ່ອມນ້ຳມັນຜະລິດນ້ຳມັນອອກມາຊົດເຊີຍມັນມັນທີ່ສູນເສຍໄປ ເຮັດໃຫ້ຜົມມັນຈົນລີບແບນ ບາງທ່ານກໍ່ຂາດການໃສ່ໃຈຜົມ ໂດຍບໍ່ສະຜົມຫຼືສະໜ້ອຍຄັ້ງຈົນເກີນໄປ ກໍ່ເປັນທີ່ມັກໝົມຂອງເຫື່ອຝຸ່ນ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງທີ່ມີອາກາດຮ້ອນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜົມລີບແບນໄດ້ງ່າຍ ສາວທີ່ມີຜົມມັນຄວນສະຜົມອາທິດລະ 2-3 ຄັ້ງຈະດີທີ່ສຸດ

2.ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ເໝາະກັບເສັ້ນຜົມແລະໜັງຫົວ

ຄວນຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກເສັ້ນຜົມຂອງຕົນວ່າມີສະພາບເປັນແນວໃດ ແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເໝາະກັບສະພາບຜົມ ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆເຊັ່ນ ມູສແຕ່ງຜົມ ເຢວ ແລະຄີມນວດຜົມເປັນປະຈຳ ຈະຕ້ອງສະລ້າງຄາບຜະລິດຕະພັນນັ້ນອອກໃຫ້ໝົດເພື່ອປ້ອງກັນຄາບເກາະບົນເສັ້ນຜົມ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜົມສົກກະປົກແລະມັນໄດ້

3ກຳມະພັນ

ໃນສ່ວນຂອງກຳມະພັນກໍ່ຖືວ່າມີສ່ວນ ຖ້າຫາກມີພໍ່ແມພີ່ນ້ອງທີ່ມີປນຫາຜົມມັນ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຈະເປັນອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະມີຜົມມັນໄປດ້ວຍ ຫາກເປັນເຊັ່ນນີ້ເຮັອດໄດ້ພຽງຮັກສາຄວາມສະອາດຜົມດ້ວຍການໃສ້ແຊມພູທີ່ເໝາະສົມຕາມສະພາບຜົມນັ້ນເອງ ກໍ່ຈະຊ່ວຍແກ້ປັນຫາໄດ້

4.ກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ

ຫາກກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ນອກຈາກຈະສ່ຽງກັບການຕຸ້ຍແລ້ວ ຍັງມີປັນຫາກັບສຸຂະພາບຕາມມາອີກດ້ວຍ ໂດຍອາດມີໄຂມັນໃນເລືອດສູງ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມີປັນຫາຜົມມັນຢູ່ແລ້ວ ຍິ່ງເພີ້ມຄວາມມັນບົນໜັງຫົວໃຫ້ຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນໄປອີກສອງເທົ່າ

5.ການຫວີຜົມຫຼືຈັບຜົມຫຼິ້ນຕະຫຼອດ

ຂໍ້ນີ້ມັກເກີດຂື້ນກັບຄົນຮັກສວຍຮັກງາມທີ່ມັກຫວີຜົມຕະຫຼອດ ເປັນເພາະຫວີໄປກະຕຸ້ນໜັງຫົວໃຫ້ຜະລິດນ້ຳມັນອອກມາຫຼາຍເກີນໄປ ອີກທັງຫາກບໍ່ມີການທຳຄວາມສະອາດຫວີທີ່ໃຊ້ຫວີຜົມ ຫວີທີ່ສົກກະປົກຈະເກັບນ້ຳມັນຫຼືຝຸ່ນໃຫ້ກັບມາຈັບທີ່ເສັ້ນຜົມອີກໄດ້ ການຈັບລູບຄຳເສັ້ນຜົມຕະຫຼອດດ້ວຍຄວາມເຄີຍຊິນ ນິ້ວມືທີ່ອາດມີຄວາມສົກກະປົກຢູ່ແລ້ວກໍ່ອາດຈະຍິ່ງໄປເກາະຕິດຜົມຈົນເຮັດໃຫ້ຜົມມັນໄດ້ອີກເຊັ່ນກັນ

6.ຮໍໂມນບໍ່ສົມດຸນ ໂດຍສະເພາະໄວລຸ່ນ

ເນື່ອງຈາກໃນໄວລຸ່ນມັກຈະມີປັນຫາເສັ້ນຜົມມັນລາຍ ນັ້ນເປັນເພາະເກີດຄວາມບໍ່ສົມດຸນຮໍໂມນແອນໂດຣເຈນທີ່ໄປກະຕຸ້ນຕ່ອມໄຂມັນໃຫ້ຜະລິດນ້ຳມັນອອກມາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຜົມຈຶ່ງລີບແບນບໍ່ໜ້າເບິ່ງ

ສາເຫດຂອງຜົມມັນລີບແບນ ມີທັງປັນຫາທີ່ເກີດຈາກສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ ແລະຈາກພາຍໃນຮ່າງກາຍ ລວມທັງພຶດຕິກຳຂອງເຮົາເອງດ້ວຍຫາກເຂົ້າໃຈແລ້ວລົງມືແກ້ປັນຫາໃຫ້ກົງຈຸດຜົມງາມກໍ່ຢູ່ບໍ່ໄກເກີນເອື້ອມແລ້ວ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສະໜຸກ

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)