GMT+7 23/03/2018 20:02

ເຄັດລັບ ປ້ອງກັນລິບສະຕິກ ທາປາກຕິດແຂ້ວ

 

ສາວໆ​ທີ່​ມັກ​ທາ​ປາກ​ດ້ວຍ​ລິບ​ສະ​ຕິກ​ມັກ​ພົບ​ເລື້ອຍໆ​ວ່າ​ມີ​ລິບ​ມາ​ຕິດ​ ທີ່​ແຂ້ວ​ຕັ້ງ­ແຕ່​ຕອນ​ໃດ​ກໍ​ບໍ່​ຮູ້ ແລະ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ໃຜ​ເຫັນ​ແນ່ ຊຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ພາບ​ບໍ່​ຊວນ​ເບິ່ງ​ເອົາ​ເລີຍ ຈິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາວໆ​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ໝັ້ນ​ໃຈ ດັ່ງ­ນັ້ນ​ເຮົາ​ເລີຍ​ມີ​ເຄັດ​ລັບ​ໃນ​ການປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ລິບ​ຕິດ​ແຂ້ວ​ມາ​ ຝາກ​ດັ່ງ­ນີ້:

ກ່ອນ​ອື່ນ​ກໍ​ທາ​ລິບ​ແບບ​ປົກ­ກະ­ຕິ ເມື່ອ​ທາ​ແລ້ວ​ກໍ​ໃຫ້​ລ້າງ​ມື​ໃຫ້​ສະ­ອາດ ຈາກ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ອົມ​ນິ້ວ​ຊີ້​ໄວ້​ໃນ​ປາກປະ­ມານ1 ຂໍ້​ນິ້ວ​ມື​ກໍ​ພໍ ຈາກ​ນັ້ນ​ເຮັດ​ປາກ​ຈູ່​ໃຫ້​ຂອບ​ປາກ​ດ້ານ​ໃນ​ສຳ­ຜັດ​ກັບ​ນິ້ວ​ມື​ທີ່​ອົມ​ໄວ້ ​ແລ້ວ​ກໍ​ດຶງ​ນິ້ວ​ອອກຈາກ​ປາກ​ໂດຍ​ໃຫ້​ຮູດ​ໄປ​ກັບ​ຂອບປາກ​ດ້ານ​ໃນ​ພຽງ​ເທົ່າ ​ນີ້​ລິບ​ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ທີ່​ຂອບ​ປາກ​ດ້ານ​ໃນ​ກໍ​ຈະ​ຕິດ​ອອກ​ມາ ກັບ​ນິ້ວ​ຈົນ​ໝົດ ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ເຫຼືອ​ໄປ​ຕິດທີ່​ແຂ້ວ​ຢ່າງ​ແນ່­ນອນພຽງ​ເທົ່າ​ນີ້​ກໍສາ­ມາດ​ທາ​ ລິບ​ສີ​ສວຍ​ງາມ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ແລ້ວ.

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)