GMT+7 23/03/2018 20:02

ສຸດແປກ ເມື່ອພົບກັບ “ ໂຢກິ ” ເປັນໝາທີ່ມີໃບໜ້າຄ້າຍຄືກັບຄົນ

 

 

ເພກເຟສບຸກສຳຫຼວດໂລກ ໄດ້ເຜີຍເລື່ອງລາວຂອງ (Yogi) ເປັນໝາທີ່ຫຼາຍຄົນທົ່ວໂລກຕ່າງກໍ່ເວົ້າເປັນສຽງກັນວ່າ ມັນມີໃບໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັບຄົນ Yogi ເປັນໝາຂອງຍິງສາວຄົນໜຶ່ງເຊິ່ງລາວໄດ້ຖ່າຍຮູບໝາ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ພາມັນໄປຕັດຂົນຈາກຮ້ານໝາມາໃໝ່ໆ, ເຊິ່ງລາວໄດ້ໂພດແຊພາບຂອງໝາ Yogi ລົງທາງໂຊຊ້ຽວມີເດຍ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ຈາກຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງກັບໄປເບິ່ງໜ້າຂອງໝາລາວຄືນອີກຄັ້ງ ໂດຍທີ່ລາວບໍ່ຄິດວ່າ Yogi ມັນຈະມີໃບໜ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັບຄົນ ຕໍ່ມາໝູ່ຂອງລາວກໍ່ໄດ້ນຳເອົາຮູບໝາໄປແຊ່ຕໍ່ທີ່ເວັບໄຊສັງຄົມອອນໄລລະດັບໂລກ Reddit ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກຕ່າງກໍ່ວິເຄາະແລະມີຄວາມເຫັນກົງກັນວ່າ ໝາ Yogi ມັນມີໃບໜ້າຄືກັບຄົນແນ່ນອນ

ເຖິງວ່າຫຼາຍຄົນມີຄວາມສົງໃສ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ນີ້ມັນເປັນໃບໜ້າຂອງໝາແທ້ຫຼືບໍ່ ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົງໃສວ່າ ມັນເປັນຮູບຕົບແຕ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບການໃຊ້ແອບເພື່ອປ່ຽນໜ້າເຊິ່ງນິຍົມແຕ່ງໄວ້ຕົວະກັນ ຫຼືບໍ່ ແຕ່ຫາກວ່າເປັນໃບໜ້າຂອງໝາ Yogi ແທ້ໆ ກໍ່ຖືວ່າເປັນເລື້ອງທີ່ເຫຼືເຊື່ອແທ້ໆ.

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: sanook

 

 

 

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)