GMT+7 23/03/2018 20:02

ປາກເສັດ ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັນ

 

 

ທ່ານເຄີຍໄປແລ້ວຫຼືຍັງ? ເມືອງວາປີ ເເຂວງສາລະວັນ ຖ້າບໍ່ເຄີຍໄປທ່ານຕ້ອງລອງມາທ່ຽວຊົມດ້ວຍຕົນເອງທີ່ ເມືອງວາປີ ເຊິ່ງມີເເຫຼ່ງທອ່ງທຽ່ວທີ່ໜ້າສົນໃຈໃຫ້ທ່ານໄປທຽ່ວຊົມສຳໃດ, ຄົນນິຍົມຫລາຍປານໃດ, ຄັນຢາກຮູ້ທ່ານຕ້ອງມາສໍາພັດເລີຍ ນີ້ຄືເເຫຼ່ງທອ່ງທຽ່ວປາກເສັດເຂດເເກ້ງກຸ ທີ່ມີປະຊາຊົນໄປຫຼິ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນມື້ພັກຜອ່ນ ເຊີງຢູ່ໄກຈາກເມືອງສາລະວັນປະມານ 40 ປາຍກິໂລເເມັດເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າລືມກົດໄລກົດເເຊ ເພືອໂຄສະນາເເຫລ່ງທອ່ງທຽ່ວຂອງບ້ານເຮົາ.

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຄຳຫລ້າ ພາທຽ່ວ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)