GMT+7 23/03/2018 20:06

ຫໍສະໝຸດບຸກຄົນ ເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ທີ່ຍັງດ້ອຍໂອກາດ

 

 

“ ລາວຕ້ອງເຮັດເກັ່ງໃສ່ຜົວລາວ ແຫລະ ຜົວລາວຈຶ່ງຕີ ”, “ແມ່ຍິງ ທີ່ຕາບອດ ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ພວກເຂົາເຈົ້າ ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ແລະ ຄວນພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ”, “ເຈົ້າມີຄອບຄົວ ມີລູກບໍ່ໄດ້ດອກ ຖ້າວ່າເຈົ້າຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ”, “ເມື່ອຫລົງ ເຂົ້າໄປຕິດຢາແລ້ວ ກັບຄືນມາ ມີຊີວິດປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ດອກ”, ນີ້ແມ່ນບາງ ທັດສະນະຄະຕິ ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ມາຈາກກຸ່ມຄົນ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ພວກເຮົາ ບໍ່ເຫັນບໍ່ໄດ້ຍິນ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ສັງຄົມ ບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈ. ອັກຄະຕິກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິງ ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຈຳກັດໂອກາດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ຊີວິດຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າໃນແຕ່ລະມື້.

ເພື່ອເປັນການສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຟີດາສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດງານ ຫໍສະໝຸດບຸກຄົນຂຶ້ນ ໃນ​ທ້າຍ ​ອາທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທີ່ສູນ ພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ​ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເພື່ອເປັນກະບອກສຽງ ໃຫ້ແມ່ຍິງ ທີ່ມາຈາກກຸ່ມຄົນ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງພິການ, ແມ່ຍິງທີ່ເປັນແມ່ ລ້ຽງລູກດ່ຽວ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ລອດຈາກ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໄດ້ມາແບ່ງປັນເລື່ອງລາວ ໃນຊີວິດຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຕອບຄຳຖາມ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ. ນອກຈາກ​ນີ້, ຍັງ​ມີ ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ ໃນ​ການ​ຮັບ​ຟັງເລື່ອງລາວຊີວິດຕົວຈິງຕ່າງໆ  ກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ດີ້ນຮົນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈ ຂອງແມ່ຍິງເຫລົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ  ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ປ່ຽນໄປ ຫລັງຈາກໄດ້ອ່ານປຶ້ມເຫລັ້ມຕ່າງໆ.

ທ່ານ ນາງ ເອວີ ເມສແຊລ, ທີ່ປຶກສາ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ອາວຸໂສ, ອົງການ UN Women ກ່າວວ່າ: ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ເປັນກາລະໂອກາດ ອັນດີໃຫ້ພວກເຮົາ ໄດ້ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ອັນໃດ ທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ເພື່ອ ໃຫ້ແມ່ຍິງທຸກຄົນ ມີສິດທິສະເໝີພາບ ເທົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍ. ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ລັດຖະບານ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ເຊິ່ງໜຶ່ງ ໃນນັ້ນ ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ 5 ກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ. ວາລະການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນຫລາຍຂະແໜງການ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ເບື້ອງຫລັງ. 

ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ໄຊສົງຄາມ, ຜູ້ປະສານງານ ໂຄງການ ປະຈຳສູນພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່າວວ່າ: ມັນເປັນເວລາທີ່ພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ ກັບຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ທ້າທາຍ ທັດສະນະຄະຕິຕ່າງໆ ຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍການໄດ້ນຳເອົາຄົນ ໜຸ່ມຄົນສາວ ມາພົບກັບແມ່ຍິງຫລາຍໆ ແບບໃນສັງຄົມ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ການຈັດງານ ໃນຄັ້ງນີ້, ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຫລົ່ານີ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກການ ຖືກຈຳແນກ ແລະ ຖືກຕໍານິ.

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

 

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)