GMT+7 22/03/2018 01:40

ເມືອງໄຊຍະບູລີ ເປັນເມືອງກຸ້ມຕົນເອງ ທາງດ້ານລາຍຮັບ -ລາຍຈ່າຍ

 

 

.ທ່ານ ສອນສະຫວັນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການການເງິນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2018 ນີ້ ເມືອງ ໄຊຍະບຸລີ ຈະສູ້ຊົນຈັດ ເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 11.936 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ປີ ຜ່ານມາຫລຸດລົງ 37,71% ​ເຊິ່ງລາຍຮັບ ສ່ວຍສາອາ ກອນໃຫ້ໄດ້ 11.436 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສປີຜ່ານ ມາຫລຸດ 36,89%, ລາຍຮັບຊັບສິນ ໃຫ້ໄດ້ 500 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ ປີຜ່ານມາຫຼຸດ 24%. ສຳລັບ ການປະຕິບັດລາຍ າຍທັງໝົດ 11.936 ລ້ານກ່ວາກີບ, ຈ່າຍເງິນເດືອນ 7.807 ລ້ານກີບ, ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ 1.782 ລ້ານກີບ, ເງິນບໍລິຫານ 1.639 ລ້ານກີບ ແລະ ຈ່າຍເງິນດັດສົມສົ່ງເສີມ 706 ລ້ານກີບ.

ທັງ​ນີ້, ​ເນື່ອງ​ຈາກແຜນ ງົບປະມານປີ 2018 ເປັນແຜນ ທີ່ໄດ້ມີການດັດແກ້ ປັບ ດ້ານລາຍຮັບ ໂດຍອີງໃສ່ ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ ຂອງລາຍຈ່າຍ ໄປຕາມທິດສ້າງ ເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຈາກ ການຂຸດຄົ້ນ ທຸກແຫລ່ງລາຍ ຮັບ ພາຍໃນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ມາດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້ລາຍຈ່າຍ ທ່ວງທັນ ຕາມກຳນົດເວລາ, ສ້າງເມືອງ ໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ ຄວາມ ໝັ້ນທ່ຽງ ​ແລະ ຫລຸດ ການຂາດດຸນງົບປະມານລົງເທື່ອລະກ້າວ. ສົກງົບປະມານ 2018 ນີ້ ​ແມ່ນ ມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ສຳລັບວຽກງານຂຸດຄົ້ນ ແຫລ່ງ ລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ທ່ວງທັນຈ່າຍເງິນ ເດືອນ ໃນ ແຕ່ລະເດືອນ ຍ້ອນແຂວງໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ເປັນເມືອງເຂັ້ມ ແຂງ ດ້ານວຽກງານການເງິນ, ໝາຍວ່າຕ້ອງສ້າງ ຖານລາຍຮັບພາຍໃນ ໃຫ້ກຸ້ມລາຍ ຈ່າຍໂດຍພຶ້ນຖານ. ທ່ານ ສອນສະຫວັນ ຈັນທະວົງ ຍັງ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອບັນລຸຕາມແຜນການ ສ້າງເມືອງເຂັ້ມແຂງ ສົກປີ 2018 ແຂວງໄດ້ຕັດຮ່ວງເງິນ ຊ່ວຍຈາກ 40%  ໃນສົກປີ ຜ່ານມາ ຍັງເຫລືອພຽງ 1,4% ແລະ ຍັງຫັນເອົານະໂຍບາຍ ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນ ອຸດໜູນ ຂອງຂະແໜງສຶກສາ ໄປຈ່າຍຢູ່ແຂວງ, ສ່ວນເງິນພາກການລົງທຶນ ຂອງລັດ ແຂວງ ຈະດຸນມາເປັນງວດຂອງ ສົກງົບປະມານ ຕາມສັດສ່ວນ. ຈາກກການປັບນະໂຍ ບາຍດັ່ງກ່າວ ເມືອງ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ ຈຶ່ງມີສິ່ງທ້າທາຍ ຍ້ອນລາຍຮັບ ໃນແຕ່ລະເດືອນຕາມ ປົກກະຕິມີພຽງແຕ່ 80% ຂອງລາຍຈ່າຍ, ສ່ວນອີກ 20% ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຸດ ຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບອື່ນໆ.  

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ (0)